13000 / 13117 - Granty - 2018

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Projekty podporované granty 2018

Čapek, M.: Virtuální prototypování a validace elektromagnetických systémů
2018 - 2021, TH04010373
Hoffmann, K.: Convergence of Electronics and Photonics Technologies for Enabling Terahertz Applications
2016 - 2020, 675683
Hudec, P.: Pokročilé testování automobilových radarů
2018 - 2020, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007318
Macháč, J.: Výzkum vysokofrekvenčních elektromagnetických struktur
2016 - 2018, SGS16/226/OHK3/3T/13
Macháč, J.: Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostruktury
2017 - 2019, GA17-00607S
Švanda, M.: Bezdrátové snímání fyzikálních veličin v komplexním prostředí
2017 - 2019, GA17-02760S
Vrba, J.: Neinvazivní určení teploty v lidském těle pomocí fyzikálních aspektů ultra-širokopásmového mikrovlnného kanálu
2017 - 2019, GC17-20498J
Zvánovec, S.: Analyzátor vidové struktury optických komponent
2016 - 2019, FV10519
Zvánovec, S.: Vývoj optických senzorů a systémů a mikrovlnných biomedicínských technologií
2017 - 2019, SGS17/182/OHK3/3T/13
Zvánovec, S.: European Training Network on Visible light based Interoperability and Networking
2017 - 2021, 764461
Zvánovec, S.: Vysoce přesná optická vláknová pole s kolimátory
2018 - 2020, FV30136
Zvánovec, S.: Radiooptický přenosový terminál pro sítě 5G
2018 - 2020, FV30427
Zvánovec, S.: MEMS Sensory s Optickým Snímáním
2018 - 2021, TH03010205
Zvánovec, S.: Přenosy milimetrových vln přes optické vláknové a bezdrátové infrastruktury
2018 - 2021, LTC18008
Stránka vytvořena 18.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.