13133 / 13166 - Granty - 2024

13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat

Projekty podporované granty 2024

Novák, D.: Dynamika Mozku
2024 - 2028, CZ.02.01.01/00/22_008/0004643
Stránka vytvořena 28.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.