13000 / 13102 - Granty - 2016

13000 / 13102 - katedra fyziky

Projekty podporované granty 2016

Bednařík, M.: Šíření akustických vln nelokálními disperzíními zónami
2015 - 2017, GA15-23079S
Červenka, M.: Local Organiser Support grant for COST Action CA15125 1&2 Training School
2016 - 2016, 260916-07836
Fiala, J.: Měření fyzikálních vlastností kapalin pomocí ultrazvukové interferometrie
2016 - 2016, SGS16/075/OHK4/1T/13
Jiříček, O.: Metody měření, modelování a hodnocení v akustice
2016 - 2018, SGS16/221/OHK3/3T/13
Klír, D.: Mechanismy urychlení iontů v deuteriových z-pinčích
2016 - 2018, GA16-07036S
Koller, J.: Studium supresivní interakce elektrického pole s plazmou
2016 - 2016, SGS16/076/OHK3/1T/13
Kubeš, P.: Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
2016 - 2017, LG15013
Miliaieva, D.: Studium funkcionalizace povrchů diamantu polypyrrolem pomocí experimentálních a výpočetních metod
2016 - 2018, SGS16/222/OHK4/3T/13
Pekárek, S.: Optimalizace účinnosti generace a transportu ozonu
2013 - 2016, TA03010098
Píchal, J.: Zařízení k velkoplošné úpravě fyzikálně-chemických povrchových vlastností vybraných kategorií materiálů a látek nízkoteplotním atmosférickým plazmatem
2016 - 2019, FV10763
Řezáč, K.: Elektrické výboje: experimentální výzkum, modelování a aplikace
2016 - 2018, SGS16/223/OHK3/3T/13
Sieger, L.: Využití nízkoteplotního plazmatu pro přípravu povrchů pro RTG optiku
2016 - 2017, SGS16/150/OHK3/2T/13
Tokar, D.: Hodnocení změn mechanických vlastností kožní tkáně s využitím ultrazvuku
2015 - 2017, SGS15/195/OHK4/3T/13
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.