13000 / 13117 - Granty - 2017

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Projekty podporované granty 2017

Čapek, M.: Nástroje pro syntézu antén a senzorů
2014 - 2017, TA04010457
Hoffmann, K.: Mikrovlnný měřič tloušťky kovového pásu pro dělicí linky
2015 - 2017, TH01021271
Hoffmann, K.: Convergence of Electronics and Photonics Technologies for Enabling Terahertz Applications
2016 - 2020, 675683
Jelínek, L.: Syntéza elektricky malých antén s využitím zdrojových veličin
2015 - 2017, GJ15-10280Y
Komanec, M.: Vysoko-výkonové pulzní lasery pro zdroje superkontinua ve střední infračervené oblasti
2015 - 2017, LD15083
Macháč, J.: Representace ČR ve společnosti "Microwave Theory and Techniques" IEEE
2016 - 2017, LG15021
Macháč, J.: Výzkum vysokofrekvenčních elektromagnetických struktur
2016 - 2018, SGS16/226/OHK3/3T/13
Macháč, J.: Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostruktury
2017 - 2019, GA17-00607S
Mazánek, M.: Elektromagnetické struktury a obvody pro bezdrátové napájení
2014 - 2017, LD14122
Polívka, M.: Vzdálená identifikace malých odražečů prostřednictvím elektromagnetických vln
2015 - 2017, GA15-08803S
Škvor, Z.: Prototyp nového magnetizéru a metodika zkoušení konců trubek magnetickou metodou práškovou pro účely defektoskopie
2015 - 2017, TH01020840
Švanda, M.: Bezdrátové snímání fyzikálních veličin v komplexním prostředí
2017 - 2019, GA17-02760S
Vrba, J.: Development of a European-based Collaborative Network to Accelerate Technological and Clinical Progress in the Area of Medical Microwave Imaging
2013 - 2017, COST Action TD1301
Vrba, J.: Neinvazivní určení teploty v lidském těle pomocí fyzikálních aspektů ultra-širokopásmového mikrovlnného kanálu
2017 - 2019, GC17-20498J
Zvánovec, S.: Širokospektrální optický zdroj na bázi vláken z měkkých vláken
2014 - 2017, TA04010220
Zvánovec, S.: Analyzátor vidové struktury optických komponent
2016 - 2019, FV10519
Zvánovec, S.: Vývoj optických senzorů a systémů a mikrovlnných biomedicínských technologií
2017 - 2019, SGS17/182/OHK3/3T/13
Zvánovec, S.: European Training Network on Visible light based Interoperability and Networking
2017 - 2021, 764461
Stránka vytvořena 29.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.