13000 / 13131 - Granty - 2020

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Projekty podporované granty 2020

Čmejla, R.: Význam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a
2017 - 2020, NV17-28427A
Čmejla, R.: Populační normy akusticko-fonetických charakteristik dětské řeči
2019 - 2021, GA19-20887S
Havlík, J.: Workshop lékařské elektroniky a bioinformatiky 2020
2020 - 2020, SVK 22/20/F3
Havlík, J.: Rozvoj metod v oblasti elektroniky a zpracování signálů
2020 - 2022, SGS20/167/OHK3/3T/13
Horčík, Z.: Seminář biomedicínského inženýrství 2020
2020 - 2020, SVK 23/20/F3
Rusz, J.: Biologické signály a jejich zpracování
2020 - 2022, SGS20/168/OHK3/3T/13
Rusz, J.: Inteligentní řečové biomarkery pro Parkinsonovu chorobu a další synukleinopatie
2020 - 2024, NU20-08-00445
Tykalová, T.: Objektivní testování typů řečových poruch a jejich ovlivnění farmakoterapií u pacientů s nově diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí
2019 - 2022, NV19-04-00120
Stránka vytvořena 19.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.