13000 / 13131 - Granty - 2016

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Projekty podporované granty 2016

Bortel, R.: Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním období
2016 - 2019, NV16-34134A
Čmejla, R.: Dynamika a kritické chování neuronálních populací a jejich význam v přechodu do epileptického záchvatu.
2014 - 2016, GA14-02634S
Čmejla, R.: Analýza a zpracování biologických signálů
2015 - 2017, SGS15/198/OHK3/3T/13
Čmejla, R.: Analýza funkční organizace epileptogenních sítí s využitím teorie grafů: význam pro předoperační diagnostiku pacientů s neokortikální epilepsií.
2015 - 2018, NV15-29835A
Čmejla, R.: Poruchy řeči a analýza jejich mechanismů u Parkinsonovy nemoci a dalších extrapyramidových onemocnění.
2015 - 2018, NV15-28038A
Čmejla, R.: Věkově závislé změny akustických charakteristik řeči dospělých mluvčích
2016 - 2018, GA16-19975S
Havlík, J.: Seminář biomedicínského inženýrství 2016
2016 - 2016, SVK 24/16/F3
Horčík, Z.: Workshop biomedicínského inženýrství a informatiky 2016
2016 - 2016, SVK 25/16/F3
Janča, R.: Prevence motorických deficitů po epileptochirurgických výkonech u dětí
2015 - 2018, NV15-30456A
Pollák, P.: Pokročilé algoritmy číslicového zpracování signálů a jejich aplikace
2014 - 2016, SGS14/191/OHK3/3T/13
Rusz, J.: Akustické analýzy a zpracování řečových signálů u pacientů s onemocněním centrální nervové soustavy
2015 - 2017, SGS15/199/OHK3/3T/13
Rusz, J.: Objasnění mechanismů rozvoje poruch řeči a hlasu u roztroušené sklerózy s využitím nových metod objektivní akustické analýzy
2016 - 2018, GA16-03322S
Sovka, P.: Zolotarev polynomials and their applications in spectral analysis and filter design
2015 - 2016, 73p12
Sovka, P.: Dynamika kognotivních procesů při použití prostorových navigačních rámců
2016 - 2018, GA16-07690S
Stránka vytvořena 03.03.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.