13905 / 13911 - Granty - 2017

13905 / 13911 - sekretariát děkana a tajemníka

Projekty podporované granty 2017

Polívka, M.: ČVUT FEL - Znalosti pro Prahu
2017 - 2020, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000372
Roztočil, J.: Výzkumná infrastruktura pro doktorské studijní programy na ČVUT FEL
2016 - 2022, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280
Stránka vytvořena 19.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.