13000 / 13101 - Granty - 2019

13000 / 13101 - katedra matematiky

Projekty podporované granty 2019

Adámek, J.: Injektivita a monády v algebře a topologii
2019 - 2021, GA19-00902S
Demlová, M.: New Rules for Assessing Mathematical Competencies
2017 - 2020, 2017-1-ES01-KA203-038491
Hamhalter, J.: Topologické a geometrické vlastnosti Banachových prostorů a operátorových algeber II
2017 - 2019, GA17-00941S
Helisová, K.: Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin
2019 - 2022, GA19-04412S
Hroch, M.: Ortostruktury a jejich algebraické a stavové vlastnosti
2018 - 2019, SGS18/131/OHK3/2T/13
Volchenkova, I.: Nové přístupy ke vzdálenostem na náhodných množinách a jejich využití ke konstrukci dvouvýběrových testů
2019 - 2019, SGS19/055/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 19.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.