13000 / 13923 - Granty - 2020

13000 / 13923 - oddělení vnějších vztahů - PR

Projekty podporované granty 2020

Fetisov, O.: Posilování kapacit Národní technické univerzity Ukrajiny „Kyjevský polytechnický institut Igora Sikorského“ v oblasti kvality a inkluze vzdělávacího procesu, internacionalizace a podpory spolupráce
2020 - 2021, 2020-PKVV-007
Fetisov, O.: Visegrad Scholarship Program - Dmytrii Lekhovitskyi
2020 - 2021, 52010548
Stránka vytvořena 02.06.2023 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.