13000 / 13117 - Granty - 2020

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Projekty podporované granty 2020

Čapek, M.: Virtuální prototypování a validace elektromagnetických systémů
2018 - 2021, TH04010373
Čapek, M.: Návrh elektricky malého systému pro komunikaci roje dronů
2020 - 2023, LTAIN19047
Hoffmann, K.: Convergence of Electronics and Photonics Technologies for Enabling Terahertz Applications
2016 - 2020, 675683
Hudec, P.: Pokročilé testování automobilových radarů
2018 - 2020, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007318
Jelínek, L.: Principiální limity vyzařování a rozptylu v elektromagnetismu a podmínky jejich dosažitelnosti
2019 - 2021, GA19-06049S
Komanec, M.: Moduly vysokorychlostních optických zdrojů pro datová centra
2019 - 2022, FV40089
Kraček, J.: Buňkové elektromagnetické struktury s vyššími symetriemi
2020 - 2023, LTC20012
Macháč, J.: Výzkum atmosférické plazmové štěrbinové trysky s komplexním elektromagnetickým buzením a plazmovou chemií
2020 - 2022, GA20-14105S
Mazánek, M.: Anténní řady s kvantizovaným řízením
2020 - 2022, GA20-02046S
Pechač, P.: Elektromagnetické struktury a vlny
2019 - 2021, SGS19/168/OHK3/3T/13
Škvor, Z.: Automatizovaný magnetizér pro zkoušení tvarově složitých dílů magnetickou práškovou metodou
2019 - 2021, TH04020464
Zvánovec, S.: European Training Network on Visible light based Interoperability and Networking
2017 - 2021, 764461
Zvánovec, S.: Vysoce přesná optická vláknová pole s kolimátory
2018 - 2020, FV30136
Zvánovec, S.: Radiooptický přenosový terminál pro sítě 5G
2018 - 2020, FV30427
Zvánovec, S.: MEMS Sensory s Optickým Snímáním
2018 - 2021, TH03010205
Zvánovec, S.: Přenosy milimetrových vln přes optické vláknové a bezdrátové infrastruktury
2018 - 2021, LTC18008
Zvánovec, S.: Pokročilé optické vláknové a mikrovlnné technologie
2020 - 2022, SGS20/166/OHK3/3T/13
Zvánovec, S.: Technologie LED modulů pro vláknově optické osvětlení
2020 - 2023, FW01010571
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.