13000 / 13132 - Granty - 2022

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2022

Bečvář, Z.: Resource management based on machine learning for 6G mobile networks
2020 - 2022, SGS20/169/OHK3/3T/13
Bečvář, Z.: Spolupráce s mezinárodním výzkumným centrem v oblasti digitálních komunikačních systémů
2020 - 2024, LTT20004
Bečvář, Z.: Uplink OFDMA Random Access (UORA) in Next Generation WiFi Networks
2021 - 2022, CTU-NTUST-110-03
Bečvář, Z.: Connection of the two 5G testbeds in Prague and Munich
2022 - 2022,
Bečvář, Z.: Fernsteuerung von Robotern in vernetzten 5G-Testbeds in Prag und München
2022 - 2023,
Bečvář, Z.: Prediktivní alokace výpočetních prostředků na hraně sítě pro autonomní řízení
2022 - 2025, LUASK22064
Boháč, L.: Univerzální bezpečnostní platforma pro budovy, infrastrukturu a průmysl
2020 - 2022, EG19_262/0020250
Boháč, L.: Zvýšení bezpečnosti jaderných reaktorů s využitím optovláknových senzorických systémů
2020 - 2024, TK03030038
Boháč, L.: Monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory
2021 - 2023, FW03010207
Boháč, L.: Digitální dvojče pro zvýšení spolehlivosti a životnosti betonových mostů
2022 - 2024, CK03000023
Chod, J.: Inteligentní řízení procesů v závislosti na intenzitě hluku
2019 - 2022, FV40287
Maga, D.: Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze
2017 - 2023, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382
Mařík, R.: Generativní modely sekvencí kategorických dat
2022 - 2024, SGS22/163/OHK3/3T/13
Vodrážka, J.: Přesné určování polohy pro autonomní provoz vlaku se zabezpečenou komunikací na nových standardech sítí 5G+
2020 - 2022, FW01010187
Vodrážka, J.: Energetický kabel s integrovanými senzory provozních parametrů po délce kabelu na principech IoT pro optimalizaci přeneseného výkonu a energetických ztrát
2020 - 2022, TK03020196
Vodrážka, J.: Platforma pro spolehlivý provoz, dohled a správu masivních rozprostřených struktur IIoT
2021 - 2023, FW03010150
Vodrážka, J.: Monitorování, analýza a optimalizace řízení datových toků v komunikačních sítích
2021 - 2023, SGS21/160/OHK3/3T/13
Vodrážka, J.: Optimalizace nasazování AMM na základě pilotních projektů a testování komunikace s přidanou hodnotou
2022 - 2024, TK04020157
Vojtěch, L.: Komunikační technologie v kyberfyzikálním prostoru
2021 - 2023, SGS21/161/OHK3/3T/13
Zeman, T.: Digital Technologies for Lecturing and Learning
2021 - 2023, 2020-1-CZ01-KA226-VET-094346
Stránka vytvořena 21.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.