13000 / 13102 - Granty - 2018

13000 / 13102 - katedra fyziky

Projekty podporované granty 2018

Bednařík, M.: Šíření akustických vln fononickými materiály a strukturami
2018 - 2020, GA18-24954S
Fait, J.: Diamantové fotonické struktury a jejich vliv na intenzitu fotoluminiscence SiV center
2017 - 2019, SGS17/179/OHK4/3T/13
Fait, J.: Experimentální a teoretický výzkum optoelektronických a fotonických vlastností diamantových nanostruktur a jejich rozhraní s organickými molekulami
2018 - 2020, SGS18/179/OHK4/3T/13
Hruška, V.: Modely generování zvuku nestacionárním prouděním v blízkosti pevných objektů
2017 - 2018, SGS17/130/OHK3/2T/13
Jiříček, O.: Metody měření, modelování a hodnocení v akustice
2016 - 2018, SGS16/221/OHK3/3T/13
Klír, D.: Mechanismy urychlení iontů v deuteriových z-pinčích
2016 - 2018, GA16-07036S
Klír, D.: Studium vysokoenergetických procesů v plazmatu produkovaném impulzními zdroji proudu
2017 - 2020, LTAUSA17084
Koller, J.: Aktivní systém řízení akumulátorových článků
2018 - 2018, SGS18/066/OHK3/1T/13
Kubeš, P.: Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
2018 - 2021, LTT17015
Miliaieva, D.: Studium funkcionalizace povrchů diamantu polypyrrolem pomocí experimentálních a výpočetních metod
2016 - 2018, SGS16/222/OHK4/3T/13
Píchal, J.: Zařízení k velkoplošné úpravě fyzikálně-chemických povrchových vlastností vybraných kategorií materiálů a látek nízkoteplotním atmosférickým plazmatem
2016 - 2019, FV10763
Rezek, B.: Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech
2017 - 2019, GA17-19968S
Řezáč, K.: Elektrické výboje: experimentální výzkum, modelování a aplikace
2016 - 2018, SGS16/223/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 21.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.