13000 / 13113 - Granty - 2019

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2019

Bušek, D.: V4 Seminars for young scientists on publishing techniques in the field of engineering science
2018 - 2019,
Černá, L.: Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data
2017 - 2021, CA16235
Černá, L.: Centrum pokročilé fotovoltaiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Dušek, K.: Spolehlivost pájených spojů
2018 - 2020, SGS18/180/OHK3/3T/13
Horynová, E.: Vytváření tenkovrstvých struktur ZnO a MoOx pomocí pulsní laserové depozice
2019 - 2019, SGS19/056/OHK3/1T/13
Hrzina, P.: Automatizovaná laboratoř pro testování baterií - SW řešení provozu laboratoře
2019 - 2019, SGS19/057/OHK3/1T/13
Petrášek, J.: Studium elektrických vlastností slinutých a plazmově nanášených keramik
2019 - 2019, SGS19/058/OHK3/1T/13
Reichl, T.: Difusní diagnostika pro elektrochemické články
2019 - 2019, SGS19/059/OHK3/1T/13
Šaršounová, Z.: Radiační starnutí komunikačních kabelů
2019 - 2019, SGS19/060/OHK3/1T/13
Tichý, T.: Studium zdrojů elektrických pulsů, využívajících kinetickou energii
2019 - 2019, SGS19/061/OHK3/1T/13
Veselý, P.: Studium vlastností materiálů pro 3D tisk
2019 - 2019, SGS19/062/OHK3/1T/13
Zemen, J.: Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovů
2018 - 2020, GA18-24268S
Stránka vytvořena 16.07.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.