13000 / 13116 - Granty - 2021

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2021

Bím, J.: Role biomasy pro energetické účely v rámci konceptu Sector Coupling a dekarbonizace
2021 - 2022, SGS21/117/OHK5/2T/13
Dobiáš, M.: Volba profesní orientace na základě dat nasnímaných oční kamerou ve virtuální realitě
2021 - 2024, FW03010082
Dvořáček, L.: Návrh optimalizace nabíjecího místa pro elektromobily
2020 - 2021, SGS20/125/OHK5/2T/13
Efmertová, M.: Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás
2018 - 2021, DG18P02OVV052
Horák, M.: Model spotřeby domácnosti
2020 - 2021, SGS20/126/OHK5/2T/13
Janota, L.: Comprehensive evaluation of the planned development of intermittent renewable sources within the EU and their effective integration using energy storage technologies
2021 - 2022, SGS21/118/OHK5/2T/13
Knápek, J.: Komplexní hodnocení potenciálů rozvoje bioenergetiky ve vazbě na funkce krajiny
2018 - 2021, TK01010017
Knápek, J.: Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností
2019 - 2022, TH04030409
Knápek, J.: Biorafinace jako oběhové technologie
2019 - 2022, TN01000048
Králík, T.: Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší
2020 - 2026, SS02030031
Mikeš, J.: Volatilní vlastnosti elektrodových motivů generátorů ozonu
2021 - 2021, SGS21/061/OHK5/1T/13
Valentová, M.: Climate investment capacity (CIC): climate finance dynamics&structure for financing the 2030 targets
2018 - 2021, 17.9045.0-002.37
Valentová, M.: Support to the preparation of territorial Just Transition Plans in Czech Republic
2020 - 2021, REFORM/SC2020/111
Valentová, M.: Policy, regulatory, economic and technology framework for low-carbon transformation of the Czech district heating sector
2021 - 2022, G-2112-63171
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.