13000 / 13135 - Granty - 2022

13000 / 13135 - katedra řídicí techniky

Projekty podporované granty 2022

Damte, J.: FEL
2022 - 2024,
Haniš, T.: Exploration of nonlinear predictive control approaches for vehicle dynamics applications
2020 - 2022, 8X20037
Hromčík, M.: Přetrvávající problémy repetitivního řízení
2021 - 2023, GA21-07321S
Hurák, Z.: Pokročilé metody zpracování palubních dat v systémech V2X
2022 - 2024, CK03000269
Hušek, P.: Modelování, identifikace a řízení dynamických systémů
2022 - 2024, SGS22/166/OHK3/3T/13
Korda, M.: Koncept Koopmanova operátoru pro řízení komplexních nelineárních dynamických systémů
2020 - 2022, GJ20-11626Y
Polcar, T.: Nové nanostruktury pro inženýrské aplikace
2018 - 2022, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008396
Polcar, T.: Design samomazných vrstev pomocı́ atomistických simulacı́
2021 - 2024, TH75020004
Šebek, M.: Metody optimalizace a umělé inteligence pro průmyslové systémy
2022 - 2024, SGS22/167/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 29.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.