13132 / 13394 - Granty - 2019

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Projekty podporované granty 2019

Šimák, B.: Podpora udržitelnosti Laboratoří pro vývoj a realizaci ČVUT v Praze
2015 - 2020, LO1505
Šimák, B.: Příprava komercializace nových metod vzdělávání pro potřeby digitální ekonomiky a průmyslu 4.0.
2017 - 2019, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000375
Stránka vytvořena 14.07.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.