13000 / 13113 - Granty - 2022

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2022

Černá, L.: Centrum pokročilé fotovoltaiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Dušek, K.: Elektrochemický systém pro recyklaci průmyslového měděného kabelového odpadu
2020 - 2023, SS01020524
Dušek, K.: Studie vlastností materiálů u technologie pájení
2021 - 2023, SGS21/159/OHK3/3T/13
Froš, D.: Analýza materiálů pro aditivní výrobu a jejich využití v elektrotechnice
2022 - 2022, SGS22/054/OHK3/1T/13
Gdula, L.: Tenké vrstvy organických barviv pro senzitizaci křemíku pro využití ve fotovoltaice.
2022 - 2022, SGS22/055/OHK3/1T/13
Knap, V.: FEL - Václav Knap
2022 - 2024,
Pakki, A.: Correlation between Si surface atomic morphology and oxide passivation properties
2022 - 2022, SGS22/056/OHK3/1T/13
Plachý, Z.: Studium a diagnostika mechanických vlastností podlepených součástek
2022 - 2022, SGS22/057/OHK3/1T/13
Pražanová, A.: Primární a druhotné využití Lithium-iontových baterií
2022 - 2022, SGS22/058/OHK3/1T/13
Sorokina, K.: Odsmáčení pájky v závislosti na růstu intermetalických sloučenin na různých povrchových úpravách DPS
2022 - 2022, SGS22/059/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 16.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.