13000 / 13138 - Granty - 2017

13000 / 13138 - katedra měření

Projekty podporované granty 2017

Avetisyan, H.: Porovnání srozumitelnosti řeči mezi rodilými a nerodilými anglickými mluvčími v laboratoři a v simulovaném bojovném poli
2017 - 2019, SGS17/191/OHK3/3T/13
Bruna, O.: Navození stresu v simulovaném prostředí
2017 - 2017, SGS17/100/OHK3/1T/13
Butta, M.: Magnetický gradiometr založený na fundamental mode orthogonal fluxgate
2016 - 2018, GJ16-10591Y
Drábek, T.: Automatizované měření akustických a světelných veličin v interiéru
2015 - 2017, SGS15/211/OHK3/3T/13
Hanuš, O.: Validace měřících signálů HVAC systému s využitím virtuálních senzorů
2017 - 2017, SGS17/101/OHK3/1T/13
Holub, J.: Vývoj metodiky stanovení tepelně – optimalizovaných parametrů obytných dřevěných stavebních konstrukcí z pohledu kvality vnitřního prostředí, snížení energetické náročnosti a environmentálních faktorů budov v návaznosti na snížení skleníkových plynů
2017 - 2019, TH02020792
Novák, J.: Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
2012 - 2017, TE01020020
Ondraczka, L.: Zařízení pro měření teploty pomocí ultrazvuku
2016 - 2017, SGS16/170/OHK3/2T/13
Pačes, P.: Bezpečné a bezpečnostní prvky v letecké a kosmické technice II
2015 - 2017, SGS15/212/OHK3/3T/13
Petrucha, V.: Detekce nesených improvizovaných výbušných systémů
2017 - 2019, VI20172019089
Platil, A.: Pokročilé senzory a zpracování senzorových dat
2014 - 2019, TE02000202
Ripka, P.: Rozvoj a transformace doktorského studia na ČVUT FEL
2016 - 2022, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002185
Ripka, P.: Nové metody měření elektrického proudu
2017 - 2019, GA17-19877S
Roháč, J.: Zvýšení bezpečnosti v dopravě pomocí pokročilých systémových funkcí asistenta řidiče
2017 - 2018, FV20566
Roháč, J.: Virtual Institute for Aerospace Related Technologies
2017 - 2019, 01DS17034
Roháč, J.: Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury
2017 - 2021, VI20172019090
Sedláček, R.: Bezdemontážní diagnostické metody VN výkonových transformátorů
2015 - 2017, SGS15/213/OHK3/3T/13
Sobotka, J.: Model-Based Testing metody pro automobilové elektronické systémy
2016 - 2017, SGS16/171/OHK3/2T/13
Šipoš, M.: Vliv rozdílné dynamiky pohybu na robustnost lokalizace v různých aplikacích
2017 - 2018, SGS17/137/OHK3/2T/13
Šmíd, R.: ARTEMIS Innovation Pilot Programme
2013 - 2017, 7H13007
Vedral, J.: Kompaktní diagnostický systém pro provozní bezdemontážní diagnostiku VN elektrických strojů při použití stejnosměrného (DC) a nízkofrekvenčního zkušebního napětí
2017 - 2019, TH02020288
Voldán, M.: Vylepšený průmyslový akustický plynový teploměr
2017 - 2019, SGS17/192/OHK4/3T/13
Stránka vytvořena 29.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.