13000 / 13133 - Granty - 2016

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2016

Alibekov, E.: Získávání znalostí od agentů naučených posilováním ve spojitých prostorech
2016 - 2018, SGS16/228/OHK3/3T/13
Baudiš, P.: Zodpovídání faktických otázek v přirozeném jazyce
2016 - 2016, SGS16/084/OHK3/1T/13
Borovec, J.: Algoritmy registrace a segmentace histologických řezů
2015 - 2016, SGS15/154/OHK3/2T/13
Bresler, M.: Metody pro strukturní rozpoznávání ručně kreslených schémat a skic
2016 - 2016, SGS16/085/OHK3/1T/13
Chum, O.: Vyhledávání vizuálních kategorií ve velkém množství obrázků
2013 - 2018, LL1303
Čech, J.: Pokročilé techniky vyhledávání a rozpoznávání obrazových dat
2015 - 2016, SGS15/155/OHK3/2T/13
Dörfler, M.: Navigace mobilních robotů v proměnlivém prostředí
2016 - 2017, SGS16/160/OHK3/2T/13
Flach, B.: Modely a algoritmy pro společnou segmentaci, registraci a sledování anatomických struktur a buněčných populací
2015 - 2016, SGS15/156/OHK3/2T/13
Franc, V.: Učení klasifikátorů z částečně anotovaných dat
2015 - 2017, SGS15/201/OHK3/3T/13
Gogár, T.: Extrakce informací z webových stránek pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí
2016 - 2016, SGS16/086/OHK3/1T/13
Hadrava, M.: Modelování tonality v hudbě pomocí sítě neurálních oscilátorů
2014 - 2016, SGS14/192/OHK3/3T/13
Harcuba, O.: Inteligentní kyberneticko-fyzikální průmyslové systémy
2015 - 2017, SGS15/202/OHK3/3T/13
Křemen, P.: Nové datové zdroje a sémantické technologie pro detekci sociálního využití prostoru města
2015 - 2017, TA04021499
Křemen, P.: Efektivní explorace prostoru propojených dat
2016 - 2018, GA16-09713S
Kubelka, V.: Metody strojového učení pro percepci autonomních strojů
2016 - 2017, SGS16/161/OHK3/2T/13
Kufner, J.: Syntéza softwaru z neúplné specifikace
2014 - 2016, SGS14/193/OHK3/3T/13
Kybic, J.: Automatická analýza prostorových vzorů genové exprese
2014 - 2016, GA14-21421S
Kybic, J.: Plánování pohybu, navigace a stabilizace formací bezpilotních helikoptér s využitím všesměrové lokalizace
2015 - 2016, SGS15/157/OHK3/2T/13
Ledvinka, M.: Podpora kvality ontologických dat v informačních systémech
2016 - 2018, SGS16/229/OHK3/3T/13
Matas, J.: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu
2012 - 2018, GBP103/12/G084
Novák, D.: Mikro a makro konektomika subtalamického jádra u člověka: vliv neuromodulace a dopaminové deplece
2016 - 2018, GA16-13323S
Petrík, V.: Dvouruká robotická manipulace s měkkými materiály
2015 - 2017, SGS15/203/OHK3/3T/13
Polic, M.: Metoda pro vyrovnání scény s lícovacími body
2016 - 2018, SGS16/230/OHK3/3T/13
Pošík, P.: Automatická adaptace prohledávacích algoritmů
2014 - 2016, SGS14/194/OHK3/3T/13
Saska, M.: Kooperativní dohled a senzorické snímání heterogenními týmy bezpilotních vzdušných a pozemních prostředků
2016 - 2017, 7AMB16FR017
Saska, M.: Systém pro multi-senzorické snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami
2016 - 2017, 569/2015
Stria, J.: Reprezentace a strojové vnímání textilií pro jejich robotickou manipulaci
2015 - 2017, SGS15/204/OHK3/3T/13
Štěpánková, O.: Podpora interaktivních postupů získávání a zpracování biomedicínských dat
2016 - 2018, SGS16/231/OHK3/3T/13
Švihlík, J.: Automatická analýza mikroskopických snímků Langerhansových ostrůvků
2014 - 2016, GA14-10440S
Tunys, T.: Tvorba lepších modelů řazení pro vyhledávání informací
2015 - 2016, SGS15/158/OHK3/2T/13
Zimmermann, K.: Strojové vnímání pro dlouhodobou autonomii mobilních robotů
2014 - 2016, GA14-13876S

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Projekty podporované granty 2016

Werner, T.: Pravděpodobnostní grafové modely a hluboké učení
2016 - 2018, GA16-05872S

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Projekty podporované granty 2016

Svoboda, T.: European initiative to enable validation for highly automated safe and secure systems
2016 - 2019, 692455
Stránka vytvořena 04.03.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.