13136 / 13141 - Granty - 2017

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Projekty podporované granty 2017

Bošanský, B.: Defeating the Dark Triad in Cyber Security Using Game Theory
2016 - 2019,
Faigl, J.: Adaptivní plánování v úlohách autonomního sběru dat v nestrukturovaném prostředí
2015 - 2017, GJ15-09600Y
Faigl, J.: Metody informatického plánování cest pro neholonomní mobilní roboty v úlohách monitorování a dohledu
2016 - 2018, GA16-24206S
García, S.: Ludus: Kolaborativní obrana proti internetovým útokům pomocí stojového učení a teorie her
2016 - 2019, TH02010990
Jakob, M.: Enabling seamless electromobility through smart vehicle-grid integration
2016 - 2019, 713864
Jakob, M.: Unlocking Large-Scale Access to Combined Mobility through a European MaaS Network
2017 - 2019, 723314
Komenda, A.: Heuristické prohledávání pro multiagentní a faktorové plánování
2015 - 2017, GJ15-20433Y
Krajník, T.: Prostorově temporální representace pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů
2017 - 2019, GJ17-27006Y
Pěchouček, M.: Abstrakce a extenzivní hry s nedokonalou pamětí
2015 - 2017, GA15-23235S
Volf, P.: Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in Air Traffic Management
2016 - 2019, 734134
Stránka vytvořena 19.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.