13000 / 13134 - Granty - 2021

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Projekty podporované granty 2021

Hazdra, P.: Základní prvky diamantové výkonové elektroniky
2020 - 2022, GA20-11140S
Husák, M.: Smart Access Control for Smart Buildings
2019 - 2022, 7D19001
Husák, M.: Integrované a fonické obvody a mikrostruktury (IFOM)
2020 - 2022, SGS20/175/OHK3/3T/13
Husák, M.: GaN for Advanced Power Applications
2021 - 2023, ECSEL 2-RIA Call 2020, projekt je v přípravě
Jakovenko, J.: MSCA-RISE-2020 - Research and Innovation Staff Exchange
2021 - 2025, 101007730
Mareš, D.: Utilizing flexible substrates for enhanced SERS (surface-enhanced Raman scattering) detection
2021 - 2022, CTU-NTUST-110-02
Prajzler, V.: Optické planární kanálkové polymerní vlnovody pro vysokokapacitní a vysokorychlostní přenos dat
2019 - 2021, TH04020118
Prajzler, V.: Mikro a nano strukturované vlnovody pro řízenou distribuci světla
2019 - 2021, TH04020195
Voves, J.: Elektronické součástky na bázi moderních materiálů, tenkých vrstev a nanostruktur
2020 - 2022, SGS20/176/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 14.07.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.