13000 / 13101 - Granty - 2020

13000 / 13101 - katedra matematiky

Projekty podporované granty 2020

Adámek, J.: Injektivita a monády v algebře a topologii
2019 - 2021, GA19-00902S
Demlová, M.: New Rules for Assessing Mathematical Competencies
2017 - 2020, 2017-1-ES01-KA203-038491
Helisová, K.: Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin
2019 - 2022, GA19-04412S
Volchenkova, I.: Teorie a statistická analýza podobnosti náhodných množin
2020 - 2020, SGS20/056/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 18.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.