13000 / 13133 - Granty - 2022

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2022

Baručić, D.: Učení segmentací biomedicínských obrazů z globálních anotací
2020 - 2022, SGS20/170/OHK3/3T/13
Čech, J.: Challenging Matching and Recognition Problems in Computer Vision
2020 - 2022, SGS20/171/OHK3/3T/13
Čech, J.: Algorithms for machine perception and navigation of mobile, collaborative and humanoid robots
2022 - 2023, SGS22/111/OHK3/2T/13
Dlask, T.: New Coordinate Descent and Constraint-Propagation-Based Algorithms for Large-Scale Combinatorial and Convex Optimization
2022 - 2022, SGS22/061/OHK3/1T/13
Jajcay, L.: Mental state classification and prediction using fMRI and EEG
2020 - 2022, SGS20/172/OHK3/3T/13
Jajcay, L.: Mental state classification and prediction using fMRI and EEG
2021 - 2022, 52110300
Jiříček, S.: Methods for a fusion of electrophysiology and functional magnetic resonance imaging data
2020 - 2022, SGS20/173/OHK3/3T/13
Kúdelka, J.: Predikce klinického vyústění z multimodálních dat v psychiatrii
2022 - 2024, SGS22/164/OHK3/3T/13
Kulhánek, J.: Neural 3D Scene Representation
2022 - 2023, SGS22/112/OHK3/2T/13
Novák, D.: Zpracování a vizualizace dat v medicíně
2022 - 2024, SGS22/165/OHK3/3T/13
Pánek, V.: Visual localization from low-definition maps
2021 - 2022, SGS21/119/OHK3/2T/13
Rehák Bučková, B.: Developing an extension for normative modelling applicable to longitudinal neuroimaging data
2022 - 2022, SGS22/062/OHK3/1T/13
Saska, M.: Plánování pohybu skupiny autonomních helikoptér a jejich vlastní a vzájemná lokalizace využívající palubních senzorů
2020 - 2022, SGS20/174/OHK3/3T/13

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Projekty podporované granty 2022

Chum, O.: Zobecněné vyhledávání obrázků a objevování relací
2020 - 2022, LL1901
Chum, O.: Softwarový expertní vyhledávač pro videa a fotografie
2022 - 2025, VJ02010029
Kúkelová, Z.: Nová generace algoritmů pro řešení problémů geometrie kamer
2022 - 2027, GM22-23183M
Matas, J.: Výzkumné centrum informatiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765
Matas, J.: Detekce, identifikace a monitoring živočichů pokročilými metodami počítačového vidění
2022 - 2024, SS05010008
Matas, J.: Sada forenzních analytických nástrojů ke zpracování obrazu a videa pro službu kriminální policie a vyšetřování
2022 - 2025, VJ02010041
Tolias, G.: Učení Univerzální Vizuální Reprezentace s Omezenou Supervizí
2021 - 2025, GM21-28830M

13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování

Projekty podporované granty 2022

Kybic, J.: Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidy
2019 - 2023, NV19-08-00362
Kybic, J.: Směrem k AbloCAMu: základní přístupy k automatizaci ablačního-desorpčního imprintování fokusovaných svazků rentgenových laserů
2020 - 2023, GA20-08452S

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Projekty podporované granty 2022

Hoffmann, M.: Interaktivní učení pomocí percepce a akce pro modelování objektů
2019 - 2022, TH05020001
Hoffmann, M.: Mechanismy reprezentací těla a peripersonálního prostoru
2020 - 2022, GA20-22538S
Hoffmann, M.: Analýza bezpečnosti aplikací kolaborativních robotů
2020 - 2022, CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019867
Hoffmann, M.: Vědomí celého povrchu těla pro bezpečnou a přirozenou interakci: od mozku ke kolaborativním robotům
2020 - 2024, GX20-24186X
Zimmermann, K.: Autonomní časově-kritická explorace prostředí s omezenou komunikací a percepcí, realizovaná týmem robotů
2020 - 2023, GA20-29531S
Zimmermann, K.: Umění a design jako řešení změn v dopravě s nástupem autonomního řízení
2020 - 2023, TL03000549

13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat

Projekty podporované granty 2022

Bakštein, E.: Klinické, zobrazovací a biologické prediktory účinků hluboké mozkové stimulace u Parkinsonovy nemoci
2019 - 2023, NV19-04-00233

13133 / 13167 - multirobotické systémy

Projekty podporované granty 2022

Saska, M.: Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami – asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi
2018 - 2022, DG18P02OVV069
Saska, M.: Spolehlivé kompaktní skupiny miniaturních vzdušných robotů proměnného tvaru řízené senzorickým vnímáním
2020 - 2022, GA20-10280S
Saska, M.: Lokalizace zdrojů ionizující radiace pomocí malých bezpilotních helikoptér s detektorem na principu Comptonovy kamery
2020 - 2022, FW01010317
Saska, M.: AERIAL COgnitive integrated multi-task Robotic system with Extended operation range and safety
2020 - 2023, 871479-H2020-ICT
Saska, M.: Systém navigace, lokalizace, řízení a plánování pro flotilu autonomních mobilních robotů
2021 - 2023, FW03010020
Vonásek, V.: Techniky plánování pohybu v úzkých prostorech
2022 - 2024, GA22-24425S

13133 / 13168 - strojové učení

Projekty podporované granty 2022

Flach, B.: Enhanced Spatiotemporal Land Change Monitoring Based on Sentinel-2 Time Series and VHR Images
2021 - 2023, MX-202011003
Navara, M.: Ortomodularita z různých pohledů
2020 - 2022, GF20-09869L
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.