13000 / 13133 - Granty - 2023

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2023

Baručić, D.: Učení ze slabě anotovaných dat s aplikacemi v biomedicíně
2023 - 2024, SGS23/118/OHK3/2T/13
Burde, V.: Object Manipulation leveraging Neural Radiance Fields
2023 - 2025, SGS23/172/OHK3/3T/13
Čech, J.: Algorithms for machine perception and navigation of mobile, collaborative and humanoid robots
2022 - 2023, SGS22/111/OHK3/2T/13
Čech, J.: Deep Learning in Computer Vision
2023 - 2025, SGS23/173/OHK3/3T/13
Jajcay, L.: Rekonstrukce dynamických vizuálních stimulů z dat fMRI
2023 - 2024, 52310625
Jajcay, L.: Reconstruction of dynamic visual stimuli from fMRI data
2023 - 2024, SGS23/119/OHK3/2T/13
Jiříček, S.: Brain network modeling for a fusion of electrophysiology and functional magnetic resonance imaging data
2023 - 2024, SGS23/120/OHK3/2T/13
Jochman, T.: Robotická aditivní výroba a přesné měření
2023 - 2025, SGS23/174/OHK3/3T/13
Kozák, V.: Využití sémantických příznaků pro vizuální lokalizaci a navigaci
2023 - 2023, SGS23/071/OHK3/1T/13
Kúdelka, J.: Predikce klinického vyústění z multimodálních dat v psychiatrii
2022 - 2024, SGS22/164/OHK3/3T/13
Kulhánek, J.: Neural 3D Scene Representation
2022 - 2023, SGS22/112/OHK3/2T/13
Mikula, J.: Plánování časově-efektivních tras pro autonomní inspekci a hledání
2023 - 2025, SGS23/175/OHK3/3T/13
Novák, D.: Zpracování a vizualizace dat v medicíně
2022 - 2024, SGS22/165/OHK3/3T/13
Pánek, V.: Visual localization using neural scene representations
2023 - 2024, SGS23/121/OHK3/2T/13
Paplhám, J.: New Semi-Supervised Learning Methods using Deep Generative Models
2023 - 2025, SGS23/176/OHK3/3T/13
Pietrantoni, M.: Learning Semantic-based Representations for Privacy-Preserving Visual Localization
2023 - 2023, SGS23/072/OHK3/1T/13
Saska, M.: Plánování pohybu, kooperativní navigace a interakce se skupinou bezpilotních helikoptér a autonomních lodí
2023 - 2025, SGS23/177/OHK3/3T/13
Supik, L.: Samo-skládání
2023 - 2025, SGS23/178/OHK3/3T/13
Trutman, P.: Metoda homotopy continuation pro globální optimální řešení úlohy inverzní kinematiky
2023 - 2023, SGS23/073/OHK3/1T/13
Vanc, P.: Multi-modal communication methods for Human-Robot Collaboration
2023 - 2025, SGS23/179/OHK3/3T/13
Woller, D.: Metaheuristické algoritmy pro optimalizační problémy s permutativní reprezentací
2023 - 2024, SGS23/122/OHK3/2T/13
Zahrádka, D.: Efektivní algoritmy pro kooperativní transport předmětů flotilou agentů
2023 - 2025, SGS23/180/OHK3/3T/13

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Projekty podporované granty 2023

Chum, O.: Softwarový expertní vyhledávač pro videa a fotografie
2022 - 2025, VJ02010029
Kúkelová, Z.: Nová generace algoritmů pro řešení problémů geometrie kamer
2022 - 2027, GM22-23183M
Matas, J.: Výzkumné centrum informatiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765
Matas, J.: Detekce, identifikace a monitoring živočichů pokročilými metodami počítačového vidění
2022 - 2024, SS05010008
Matas, J.: Sada forenzních analytických nástrojů ke zpracování obrazu a videa pro službu kriminální policie a vyšetřování
2022 - 2025, VJ02010041
Tolias, G.: Učení Univerzální Vizuální Reprezentace s Omezenou Supervizí
2021 - 2025, GM21-28830M

13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování

Projekty podporované granty 2023

Kybic, J.: Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidy
2019 - 2023, NV19-08-00362
Kybic, J.: Směrem k AbloCAMu: základní přístupy k automatizaci ablačního-desorpčního imprintování fokusovaných svazků rentgenových laserů
2020 - 2023, GA20-08452S

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Projekty podporované granty 2023

Hoffmann, M.: Vědomí celého povrchu těla pro bezpečnou a přirozenou interakci: od mozku ke kolaborativním robotům
2020 - 2024, GX20-24186X
Zimmermann, K.: Autonomní časově-kritická explorace prostředí s omezenou komunikací a percepcí, realizovaná týmem robotů
2020 - 2023, GA20-29531S
Zimmermann, K.: Umění a design jako řešení změn v dopravě s nástupem autonomního řízení
2020 - 2023, TL03000549

13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat

Projekty podporované granty 2023

Bakštein, E.: Klinické, zobrazovací a biologické prediktory účinků hluboké mozkové stimulace u Parkinsonovy nemoci
2019 - 2023, NV19-04-00233

13133 / 13167 - multirobotické systémy

Projekty podporované granty 2023

Pěnička, R.: TOPFLIGHT: Plánování trajektorií a misí agilních vzdušných robotů v prostředí s překážkami
2023 - 2027, GM23-06162M
Saska, M.: AERIAL COgnitive integrated multi-task Robotic system with Extended operation range and safety
2020 - 2023, 871479-H2020-ICT
Saska, M.: Systém navigace, lokalizace, řízení a plánování pro flotilu autonomních mobilních robotů
2021 - 2023, FW03010020
Saska, M.: Agilní roje létajících robotů se spolehlivým multimodálním vnímáním a estimací svého stavu
2023 - 2025, GA23-07517S
Vonásek, V.: Techniky plánování pohybu v úzkých prostorech
2022 - 2024, GA22-24425S

13133 / 13168 - strojové učení

Projekty podporované granty 2023

Flach, B.: Enhanced Spatiotemporal Land Change Monitoring Based on Sentinel-2 Time Series and VHR Images
2021 - 2023, MX-202011003
Stránka vytvořena 19.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.