13133 / 13164 - Granty - 2016

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Projekty podporované granty 2016

Svoboda, T.: European initiative to enable validation for highly automated safe and secure systems
2016 - 2019, 692455
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.