13000 / 13139 - Granty - 2019

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Projekty podporované granty 2019

Berka, R.: Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění
2016 - 2019, DG16P02H005
Bittner, J.: Interaktivní zobrazování s distribuovaným výpočtem osvětlení
2018 - 2020, GA18-20374S
Klíma, M.: Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku
2016 - 2019, LM2015081
Míkovec, Z.: Integrace služby hledání tras a navigačního systému pro hendikepované osoby s agendními systémy a open daty měst
2018 - 2020, TH03010447
Míkovec, Z.: Systém pro zavádění konceptu Mobilita jako služba do praxe
2019 - 2021, TH04010381
Slavík, P.: Modelování uživatele v prostředí konverzačních systémů
2019 - 2021, SGS19/178/OHK3/3T/13
Žára, J.: Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací
2012 - 2019, TE01020415
Žára, J.: Výzkum moderních metod počítačové grafiky 2019-2021
2019 - 2021, SGS19/179/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.