13000 / 13133 - Granty - 2020

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2020

Ahmad, J.: Efficient Vocabularies Management Using Ontologies
2019 - 2020, SGS19/110/OHK3/2T/13
Baručić, D.: Učení segmentací biomedicínských obrazů z globálních anotací
2020 - 2022, SGS20/170/OHK3/3T/13
Cvrček, V.: Detekce a certifikace objektů v astronomických pozorováních
2018 - 2020, SGS18/184/OHK3/3T/13
Čech, J.: Challenging Matching and Recognition Problems in Computer Vision
2020 - 2022, SGS20/171/OHK3/3T/13
Dlask, T.: New Algorithms for Large-scale Optimization in Computer Vision and Machine Learning
2019 - 2021, SGS19/170/OHK3/3T/13
Jajcay, L.: Visegrad Scholarship #51911005
2019 - 2020,
Jajcay, L.: Mental state classification and prediction using fMRI and EEG
2020 - 2022, SGS20/172/OHK3/3T/13
Jiříček, S.: Methods for a fusion of electrophysiology and functional magnetic resonance imaging data
2020 - 2022, SGS20/173/OHK3/3T/13
Němý, M.: Měření atrofie bazálního předního mozku a integrity cholinergických mozkových drah pomocí MRI
2019 - 2020, SGS19/111/OHK4/2T/13
Novák, D.: Získávání, zpracování a vizualizace biomedicínských dat
2019 - 2021, SGS19/171/OHK3/3T/13
Otáhal, M.: Výzkum Hirarchické temporální paměti pro detekci anomálií, zhodnocení a upravy biologického modelu a realizace (vyšších) kognitivních experimentů
2020 - 2021, SGS20/127/OHK3/2T/13
Rehák Bučková, B.: The effective use of pattern recognition methods in brain imaging
2019 - 2021, SGS19/169/OHK3/3T/13
Saska, M.: Plánování pohybu skupiny autonomních helikoptér a jejich vlastní a vzájemná lokalizace využívající palubních senzorů
2020 - 2022, SGS20/174/OHK3/3T/13
Steidl, S.: Řešení geometrických úloh počítačového vidění a robotiky pomocí hlubokých neuronových sítí
2019 - 2021, SGS19/172/OHK3/3T/13
Trutman, P.: Semidefinitní programování v robotice a v geometrii počítačového vidění
2019 - 2021, SGS19/173/OHK3/3T/13
Vacek, P.: Algoritmy pro strojové vnímání a navigaci mobilních, kolaborativních a humanoidních robotů
2020 - 2021, SGS20/128/OHK3/2T/13

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Projekty podporované granty 2020

Chum, O.: Zobecněné vyhledávání obrázků a objevování relací
2019 - 2021, GA19-23165S
Chum, O.: Zobecněné vyhledávání obrázků a objevování relací
2020 - 2022, LL1901
Matas, J.: Výzkumné centrum informatiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765
Matas, J.: Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících objektů
2018 - 2021, GA18-05360S
Matas, J.: Vývoj kybernetického systému asistence pro zvýšení pravděpodobnosti a bezpečnosti zásahu ručních palných zbraní
2018 - 2021, TH03010191
Shekhovtsov, O.: Učící modely pro úlohu hledání hustých korespondencí v obrazech
2018 - 2020, GA18-25383S

13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování

Projekty podporované granty 2020

Kybic, J.: Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidy
2019 - 2023, NV19-08-00362
Kybic, J.: Směrem k AbloCAMu: základní přístupy k automatizaci ablačního-desorpčního imprintování fokusovaných svazků rentgenových laserů
2020 - 2023, GA20-08452S

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Projekty podporované granty 2020

Hoffmann, M.: Interaktivní učení pomocí percepce a akce pro modelování objektů
2019 - 2022, TH05020001
Hoffmann, M.: Mechanismy reprezentací těla a peripersonálního prostoru
2020 - 2022, GA20-22538S
Hoffmann, M.: Analýza bezpečnosti aplikací kolaborativních robotů
2020 - 2022, CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019867
Hoffmann, M.: Vědomí celého povrchu těla pro bezpečnou a přirozenou interakci: od mozku ke kolaborativním robotům
2020 - 2024, GX20-24186X
Svoboda, T.: DARPA SUBTERRANEAN CHALLENGE - PHASE 3
2020 - 2021, HR00112190014
Zimmermann, K.: Autonomní časově-kritická explorace prostředí s omezenou komunikací a percepcí, realizovaná týmem robotů
2020 - 2023, GA20-29531S
Zimmermann, K.: Umění a design jako řešení změn v dopravě s nástupem autonomního řízení
2020 - 2023, TL03000549

13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat

Projekty podporované granty 2020

Bakštein, E.: Klinické, zobrazovací a biologické prediktory účinků hluboké mozkové stimulace u Parkinsonovy nemoci
2019 - 2023, NV19-04-00233
Sieger, T.: Integrální analýza celogenomového sekvenování a mnohobarevné cytometrie - nástroj ke zlepšení diagnostiky a monitorování dětských akutních leukemií
2018 - 2021, NV18-08-00385

13133 / 13167 - multirobotické systémy

Projekty podporované granty 2020

Saska, M.: Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami – asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi
2018 - 2022, DG18P02OVV069
Saska, M.: Spolehlivé kompaktní skupiny miniaturních vzdušných robotů proměnného tvaru řízené senzorickým vnímáním
2020 - 2022, GA20-10280S
Saska, M.: Lokalizace zdrojů ionizující radiace pomocí malých bezpilotních helikoptér s detektorem na principu Comptonovy kamery
2020 - 2022, FW01010317
Saska, M.: AERIAL COgnitive integrated multi-task Robotic system with Extended operation range and safety
2020 - 2023, 871479-H2020-ICT
Vonásek, V.: Vzorkovací techniky plánování pohybu a akcí s využitím aproximačních řešení
2019 - 2021, GJ19-22555Y

13133 / 13168 - strojové učení

Projekty podporované granty 2020

Franc, V.: Složité predikční modely a jejich učení z částečně anotovaných dat
2019 - 2021, GA19-21198S
Navara, M.: Ortomodularita z různých pohledů
2020 - 2022, GF20-09869L
Werner, T.: Hierarchické architektury pro rozpoznávání
2019 - 2021, GA19-09967S
Stránka vytvořena 26.02.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.