13133 / 13164 - Granty - 2024

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Projekty podporované granty 2024

Hoffmann, M.: Vědomí celého povrchu těla pro bezpečnou a přirozenou interakci: od mozku ke kolaborativním robotům
2020 - 2024, GX20-24186X
Hoffmann, M.: Aktivní vidění řízené událostmi pro rozpoznávání objektů
2024 - 2026, GP24-12940I
Hoffmann, M.: Event Driven Active Vision for Object Perception
2024 - 2026, SEP-210982730
Zimmermann, K.: Plně diferencovatelné fyziku-zohledňující architektury pro self-supervizované učení v robotice
2024 - 2026, GA 24-12360S
Stránka vytvořena 22.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.