13000 / 13116 - Granty - 2017

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2017

Dobiáš, M.: Využití technologie sledování očních pohybů pro testování kompetencí
2015 - 2017, TH01010233
Efmertová, M.: Mezi technokracií a elitami. Vzrůst ekonomicko-sociální prestiže technické inteligence ve francouzské a české společnosti od 60. let 19. století do roku 1938
2017 - 2018, 7AMB17FR036
Efmertová, M.: Technické profese: inženýři a česká společnost (mezi vědeckým prostředím, národní prestiží a podnikatelskými aktivitami) v letech 1881-1945
2017 - 2018, SGS17/131/OHK5/2T/13
Holasová, A.: Vliv začlěňování obnovitelných zdrojů energie na spolehlivost a kvalitu dodávky elektrické energie
2017 - 2018, SGS17/132/OHK5/2T/13
Knápek, J.: Potenciál biomasy jako energetického zdroje pro krytí lokálních, regionálních či celostátních potřeb paliva
2014 - 2017, TA04020970
Knápek, J.: Nástroje pro analýzu tržního uplatnění a konkurenceschopnosti biomasy pro lokální potřeby energie v obcích
2016 - 2017, TD03000039
Makešová, M.: Ekonomická efektivnost OZE ve vazbě na klimaticko-energetickou politiku EU
2016 - 2017, SGS16/154/OHK5/2T/13
Mikeš, J.: Komplexní vodíková technologie pro nápravu ekologických škod
2015 - 2018, TH01030475
Mikeš, J.: Ekonomicko-technická optimalizace výtěžnosti ozonu pro environmentální aplikace
2016 - 2017, SGS16/155/OHK5/2T/13
Tašpulatov, Š.: The Impact of Behavioral and Structural Remedies on Electricity Prices: The Case of the England and Wales Electricity Market
2016 - 2017, RRC16
Valentová, M.: Hodnocení dopadů „měkkých“ opatření v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti
2017 - 2018, 122D22200 7206
Stránka vytvořena 19.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.