13000 / 13137 - Granty - 2022

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2022

Dobeš, J.: Nové algoritmy pro přesnou, efektivní a robustní analýzu rozsáhlých systémů
2020 - 2023, GA20-26849S
Hron, P.: Modulace a distribuované algoritmy nad fyzickou vrstvou hustých rádiových sítí
2022 - 2022, SGS22/063/OHK3/1T/13
Hudec, R.: Integrated Activities for the High Energy Astrophysics Domain
2020 - 2024, 871158
Husník, L.: New metrological methods for biofuel materials analysis
2020 - 2023, 19ENG09 BIOFMET
Kovář, P.: Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře
2016 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481
Krauz, L.: Moderní optické zobrazovací systémy s nelineární rozptylovou funkcí a pokročilé algoritmy zpracování obrazových dat
2020 - 2022, SGS20/179/OHK3/3T/13
Krška, J.: Podpora družicové navigace v obtížných podmínkách rádiovými lokalizačními systémy a inerciálními senzory
2022 - 2024, SGS22/169/OHK3/3T/13
Páta, P.: Klastry meteorů: svědectví o rozpadech meteoroidů v meziplanetárním prostoru
2020 - 2022, GA20-10907S
Rund, F.: Zpracování zvukového signálu s ohledem na jeho vnímání
2020 - 2022, SGS20/180/OHK3/3T/13
Skořepa, J.: Pokročilé radiové techniky
2020 - 2022, SGS20/181/OHK3/3T/13
Urban, M.: Širokoúhlý rentgenový teleskop v kombinaci s nechlazeným detektorem typu CMOS
2021 - 2022, SGS21/120/OHK3/2T/13
Vítek, S.: Construction and autonomous verification of an indoor radio environment map using deep learning and robot based-on LoRaWAN
2021 - 2022, CTU-NTUST-110-04
Vítek, S.: Pokročilé aplikace vestavných systémů
2022 - 2022, SGS22/064/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.