13000 / 13102 - Granty - 2021

13000 / 13102 - katedra fyziky

Projekty podporované granty 2021

Fabián, V.: Zařízení pro neinvazivní automatickou analýzu hemodynamických parametrů
2019 - 2021, TH04010173
Hematian, H.: Study of the interactions of zinc oxide nanomaterials with serum albumin by computational methods
2021 - 2023, SGS21/158/OHK4/3T/13
Jiříček, O.: Vývoj moderních akustických měření
2019 - 2021, SGS19/166/OHK3/3T/13
Klír, D.: Disrupce elektrického proudu a disipace magnetické energie při urychlení elektronů a iontů v zpinčovém plazmatu
2019 - 2021, GA19-02545S
Koller, J.: Metody likvidace kůrovce založené na účinku elektrickéhou proudu
2019 - 2021,
Krpenský, A.: Studium chování elastických vln v nehomogenním prostředím
2021 - 2022, SGS21/115/OHK3/2T/13
Kubeš, P.: Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
2018 - 2021, LTT17015
Lambert, N.: Phosphorous n-type doped diamond growth using pulsed gas in chemical vapour deposition
2021 - 2021, SGS21/057/OHK3/1T/13
Rezek, B.: Přenos energie, přenos náboje a mikrobiologické interakce hybridních nanočástic oxidů kovů
2019 - 2021, GC19-02858J
Řezáč, K.: Elektrické výboje II: experimentální výzkum, modelování a aplikace
2019 - 2021, SGS19/167/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.