13000 / 13136 - Granty - 2016

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2016

Anděl, M.: Vytěžování genomických dat z heterogenních měření s využitím doménové znalosti
2014 - 2016, SGS14/197/OHK3/3T/13
Chlumecký, M.: Automatická kalibrace hydrologických modelů pomocí optimalizačních algoritmů
2016 - 2016, SGS16/091/OHK3/1T/13
Čáp, M.: Validace decentralizovaných variant prioritizovaného plánování v doméně autonomních vozidel
2015 - 2016, SGS15/160/OHK3/2T/13
Čemus, K.: Adaptivní uživatelská rozhraní informačních systémů
2014 - 2016, SGS14/198/OHK3/3T/13
Čermák, J.: Řešení her v extenzivní formě
2015 - 2017, SGS15/205/OHK3/3T/13
Dolgikh, D.: Grafový doporučovací engine s použitím analýzy sociálních sítí
2016 - 2017, SGS16/163/OHK3/2T/13
Durkota, K.: Multiagentní strategické rozhodování
2015 - 2017, SGS15/206/OHK3/3T/13
Faigl, J.: Plánování, umělá inteligence a robotika (PAIR) 2016
2016 - 2016, SVK 26/16/F3
Filipský, M.: Automatizovaná podpora pro efektivnější testování software
2016 - 2016, SGS16/090/OHK3/1T/13
Hrstka, O.: Simulace a ochrana kritických infrastruktur
2014 - 2016, SGS14/199/OHK3/3T/13
Jakob, M.: Centrum pro rozvoj dopravních systémů
2012 - 2018, TE01020155
Jakob, M.: European Smart Mobility Resource Manager MyWay
2013 - 2016, 609023
Macejko, P.: Framework pro tvorbu distribuovaných úložišť dat
2014 - 2016, SGS14/200/OHK3/3T/13
Malinský, R.: Hodnocení síly uzlu v oblasti sociálních sítí s využitím moderních webometrických metod
2016 - 2016, SGS16/092/OHK3/1T/13
Mátl, L.: Samo-organizovatelne distribuovane peer-to-peer aplikace
2014 - 2016, SGS14/201/OHK3/3T/13
Mazanec, M.: Multiplatformní vývoj mobilních aplikací
2015 - 2017, SGS15/207/OHK3/3T/13
Mrva, J.: Adaptivní informatické plánování pohybu v úloze autonomního sběru dat
2015 - 2017, SGS15/208/OHK3/3T/13
Rollo, M.: Vývoj bezpilotních prostředků pro monitoring v lesním hospodářství
2015 - 2018, QJ1520187
Schaefer, M.: Algoritmy pro koordinaci inteligentních vozidel
2015 - 2017, SGS15/209/OHK3/3T/13
Šebek, J.: Aspektově orientovaný návrh softwarových aplikací a optimalizace jejich vývoje
2015 - 2017, SGS15/210/OHK3/3T/13
Šír, G.: Vývoj inovativních metod strojového učení s aplikacemi
2016 - 2016, SGS16/093/OHK3/1T/13
Štolba, M.: Doménově nezávislé multiagentní plánování
2014 - 2016, SGS14/202/OHK3/3T/13
Tomášek, M.: Využití aspektově orientovaného designu při návrhu softwarových aplikací a optimalizace jejich vývoje
2016 - 2018, SGS16/234/OHK3/3T/13
Vaněk, P.: Plánování pohybu přes více cílů v konfigučním prostoru vysoké dimenze
2014 - 2016, SGS14/203/OHK3/3T/13
Vokřínek, J.: Plánování akcí a strategické uvažování v multiagentním prostředí
2016 - 2018, SGS16/235/OHK3/3T/13
Volf, P.: Development and Validation of Enhanced AGENTFLY Simulation Platform with ATC Agent
2013 - 2018, DTFACT-12-A-80003 / 218036-3850
Železný, F.: Návrh velkých zámkových systémů pomocí umělé inteligence (CyberCalc)
2016 - 2019, TH02010824

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Projekty podporované granty 2016

Bošanský, B.: Defeating the Dark Triad in Cyber Security Using Game Theory
2016 - 2019,
Faigl, J.: Metody vizuální navigace pro šestinohý kráčející robot v úlohách autonomního sběru dat
2015 - 2016, 7AMB15AR029
Faigl, J.: Adaptivní plánování v úlohách autonomního sběru dat v nestrukturovaném prostředí
2015 - 2017, GJ15-09600Y
Faigl, J.: Metody informatického plánování cest pro neholonomní mobilní roboty v úlohách monitorování a dohledu
2016 - 2018, GA16-24206S
García, S.: Stratosphere IPS Project
2015 - 2016,
García, S.: Ludus: Kolaborativní obrana proti internetovým útokům pomocí stojového učení a teorie her
2016 - 2019, TH02010990
Jakob, M.: Enabling seamless electromobility through smart vehicle-grid integration
2016 - 2019, 713864
Komenda, A.: Heuristické prohledávání pro multiagentní a faktorové plánování
2015 - 2017, GJ15-20433Y
Pěchouček, M.: Abstrakce a extenzivní hry s nedokonalou pamětí
2015 - 2017, GA15-23235S
Vokřínek, J.: Extension of the Traffic Flow Modeling Project
2015 - 2016, N62909-15-1-N129
Volf, P.: Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in Air Traffic Management
2016 - 2019, 734134

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Projekty podporované granty 2016

Kléma, J.: Zefektivnění veřejného systému miXGENE pro integrativní analýzu molekulárních dat
2016 - 2017, 579R1/2016

13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování systémů

Projekty podporované granty 2016

Bureš, M.: Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny
2016 - 2017, TD03000063
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.