13000 / 13117 - Granty - 2021

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Projekty podporované granty 2021

Čapek, M.: Virtuální prototypování a validace elektromagnetických systémů
2018 - 2021, TH04010373
Čapek, M.: Návrh elektricky malého systému pro komunikaci roje dronů
2020 - 2023, LTAIN19047
Čapek, M.: Optimální návrh v elektromagnetismu založený na lokální perturbaci přesných modelů
2021 - 2025, GM21-19025M
Jelínek, L.: Principiální limity vyzařování a rozptylu v elektromagnetismu a podmínky jejich dosažitelnosti
2019 - 2021, GA19-06049S
Komanec, M.: Moduly vysokorychlostních optických zdrojů pro datová centra
2019 - 2022, FV40089
Komanec, M.: Optovláknové rezonanční struktury pro senzorické systémy
2021 - 2024, FW03010171
Kraček, J.: Buňkové elektromagnetické struktury s vyššími symetriemi
2020 - 2023, LTC20012
Macháč, J.: Výzkum atmosférické plazmové štěrbinové trysky s komplexním elektromagnetickým buzením a plazmovou chemií
2020 - 2022, GA20-14105S
Mazánek, M.: Anténní řady s kvantizovaným řízením
2020 - 2022, GA20-02046S
Pechač, P.: Elektromagnetické struktury a vlny
2019 - 2021, SGS19/168/OHK3/3T/13
Pechač, P.: Development and Verification of Earth-Space Statistical Clutter Loss Model
2021 - 2021,
Škvor, Z.: Automatizovaný magnetizér pro zkoušení tvarově složitých dílů magnetickou práškovou metodou
2019 - 2021, TH04020464
Zvánovec, S.: European Training Network on Visible light based Interoperability and Networking
2017 - 2021, 764461
Zvánovec, S.: MEMS Sensory s Optickým Snímáním
2018 - 2021, TH03010205
Zvánovec, S.: Přenosy milimetrových vln přes optické vláknové a bezdrátové infrastruktury
2018 - 2021, LTC18008
Zvánovec, S.: Pokročilé optické vláknové a mikrovlnné technologie
2020 - 2022, SGS20/166/OHK3/3T/13
Zvánovec, S.: Technologie LED modulů pro vláknově optické osvětlení
2020 - 2023, FW01010571
Zvánovec, S.: Metrologie a kontrola kvality optické infrastruktury sítí 5G a VHCN
2021 - 2023, FW03010551
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.