13000 / 13132 - Granty - 2019

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2019

Bečvář, Z.: Flexibilní radiová přístupová sít pro budoucí mobilní komunikace
2017 - 2019, SGS17/184/OHK3/3T/13
Bečvář, Z.: Spolupráce s mezinárodním výzkumným centrem v oblasti komunikačních systémů
2018 - 2019, LTT18007
Bečvář, Z.: Komunikace v samo-optimalizujících se mobilních sítích s drony
2018 - 2021, GA18-27023S
Bešťák, R.: Stanovení počtu osob v území s využitím signalizačních dat z mobilní sítě.
2018 - 2020, SGS18/181/OHK3/3T/13
Boháč, L.: Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů
2015 - 2020, VI20152020008
Chod, J.: Automatizovaný systém pro prostorové monitorování hluku
2016 - 2019, FV10163
Chod, J.: Inteligentní řízení procesů v závislosti na intenzitě hluku
2019 - 2022, FV40287
Klemsa, J.: Practical Privacy-Preserving Data Collection and Utilization using Provable Cryptographic Tools
2019 - 2020, SGS19/109/OHK3/2T/13
Mach, P.: Kombinace radiofrekvenčního pásma a viditelného spektra pro přímou komunikaci mezi zařízeními
2017 - 2019, GA17-17538S
Maga, D.: Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze
2017 - 2023, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382
Mejzrová, L.: Vývoj sondy pro preventivní ochranu IoT zařízení před pokusy o jejich převzetí
2017 - 2019, TJ01000182
Šimák, B.: Podpora učitelům
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286
Vodrážka, J.: Uplatnění nových přístupů a metod výzkumu v oblasti komunikačních sítí pro průmysl
2018 - 2020, SGS18/182/OHK3/3T/13
Vojtěch, L.: Vícekanálová komunikační platforma pro Internet věcí (IoT)
2017 - 2019, TH02010568
Vojtěch, L.: Technologie Auto-ID a Internetu věcí pro zvýšení kvality zdravotnických služeb
2017 - 2020, LTE117005
Vojtěch, L.: Bezpečnost a spolehlivost zařízení a systémů v konceptu Internetu věcí
2018 - 2020, SGS18/183/OHK3/3T/13
Vojtěch, L.: NANOTROTEX - Kompozitní nanostrukturní elektrodové materiály s textilní matricí
2018 - 2021, FV30171
Zahradník, P.: Unikátní všestranná bezpečnostní kamera založená na nanotechnologiích
2015 - 2019, VI20152019043
Zeman, T.: Modernisation of VET through Collaboration with the Industry
2017 - 2020, xc123654
Zeman, T.: Inovace VOV_technická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047
Zeman, T.: Inovace VOV_pedagogická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052
Zeman, T.: VOV - ekonomická sekce
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049
Zeman, T.: Inovace VOV_zdravotnická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Projekty podporované granty 2019

Šimák, B.: Podpora udržitelnosti Laboratoří pro vývoj a realizaci ČVUT v Praze
2015 - 2020, LO1505
Šimák, B.: Příprava komercializace nových metod vzdělávání pro potřeby digitální ekonomiky a průmyslu 4.0.
2017 - 2019, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000375
Stránka vytvořena 29.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.