13000 / 13134 - Granty - 2017

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Projekty podporované granty 2017

Benka, T.: Vývoj mikroelektronických obvodů pro detektory ionizujícího záření
2017 - 2017, SGS17/094/OHK3/1T/13
Hazdra, P.: Výkonová elektronika na bázi technologie karbidu křemíku pro energeticky úsporná zařízení
2014 - 2017, 604057
Husák, M.: Energy for Smart Objects
2016 - 2019, 692482
Husák, M.: Mikro a nanostruktury a součástky
2017 - 2019, SGS17/188/OHK3/3T/13
Husák, M.: Wide band gap Innovative SiC for Advanced Power
2017 - 2020, 737483-2
Jakovenko, J.: Bezzákmitová digitální zpožďovací linka pro úpravu fáze a frekvence (PDC)
2016 - 2018, FV10494
Mareš, D.: Inovativní optické a optoelektronické struktury pro senzoriku a informatiku
2016 - 2017, SGS16/162/OHK3/2T/13
Popelka, S.: Lokální řízení doby života ve vysokonapěťových 4H-SiC PiN diodách
2017 - 2017, SGS17/095/OHK3/1T/13
Prajzler, V.: Aktivní a kompatibilní senzorové prvky pro řádové zlepšení citlivosti standardních ramanových fotometrů převážně určené pro oblast životního prostředí.
2014 - 2017, TA04021007
Prajzler, V.: Flexibilní 2D a 3D polymerní fotonické struktury
2015 - 2018, TH01020276
Procházka, V.: Výzkum biosenzorů na bázi NCD diamantu, měření elektrických, elektrochemických a biologických vlastností živých kultur a jejich interakce s povrchově funkcionalizovaným diamantem
2017 - 2018, SGS17/136/OHK4/2T/13
Šmarhák, J.: Studium ZnO a uhlíkových nanostruktur pro elektronické aplikace
2017 - 2017, SGS17/096/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.