13133 / 13162 - Granty - 2017

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Projekty podporované granty 2017

Matas, J.: Výzkumné centrum informatiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765
Werner, T.: Pravděpodobnostní grafové modely a hluboké učení
2016 - 2018, GA16-05872S
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.