13000 / 13135 - Granty - 2023

13000 / 13135 - katedra řídicí techniky

Projekty podporované granty 2023

Hromčík, M.: Přetrvávající problémy repetitivního řízení
2021 - 2023, GA21-07321S
Hurák, Z.: Pokročilé metody zpracování palubních dat v systémech V2X
2022 - 2024, CK03000269
Hušek, P.: Modelování, identifikace a řízení dynamických systémů
2022 - 2024, SGS22/166/OHK3/3T/13
Polcar, T.: Design samomazných vrstev pomocı́ atomistických simulacı́
2021 - 2024, TH75020004
Polcar, T.: Superlubricita: tření 2D materiálů
2023 - 2025, GA23-07785S
Polcar, T.: Výzkum a vývoj samočistící nano vrstvy aktivované UV zářením a její aplikace na skla v architektuře a interiérových dekorativních objektech
2023 - 2025, FW06010740
Šebek, M.: Metody optimalizace a umělé inteligence pro průmyslové systémy
2022 - 2024, SGS22/167/OHK3/3T/13
Vítů, T.: Vývoj inovativních biokompatibilních povlaků pro zamezení studeného svaru
2023 - 2025, FW06010448
Stránka vytvořena 02.06.2023 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.