13000 / 13132 - Granty - 2020

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2020

Bečvář, Z.: Komunikace v samo-optimalizujících se mobilních sítích s drony
2018 - 2021, GA18-27023S
Bečvář, Z.: Resource management based on machine learning for 6G mobile networks
2020 - 2022, SGS20/169/OHK3/3T/13
Bečvář, Z.: Spolupráce s mezinárodním výzkumným centrem v oblasti digitálních komunikačních systémů
2020 - 2024, LTT20004
Bešťák, R.: Stanovení počtu osob v území s využitím signalizačních dat z mobilní sítě.
2018 - 2020, SGS18/181/OHK3/3T/13
Boháč, L.: Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů
2015 - 2020, VI20152020008
Boháč, L.: Univerzální bezpečnostní platforma pro budovy, infrastrukturu a průmysl
2020 - 2022, EG19_262/0020250
Boháč, L.: Zvýšení bezpečnosti jaderných reaktorů s využitím optovláknových senzorických systémů
2020 - 2024, TK03030038
Chod, J.: Inteligentní řízení procesů v závislosti na intenzitě hluku
2019 - 2022, FV40287
Klemsa, J.: Practical Privacy-Preserving Data Collection and Utilization using Provable Cryptographic Tools
2019 - 2020, SGS19/109/OHK3/2T/13
Maga, D.: Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze
2017 - 2023, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382
Šimák, B.: Podpora učitelům
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286
Vodrážka, J.: Uplatnění nových přístupů a metod výzkumu v oblasti komunikačních sítí pro průmysl
2018 - 2020, SGS18/182/OHK3/3T/13
Vodrážka, J.: Přesné určování polohy pro autonomní provoz vlaku se zabezpečenou komunikací na nových standardech sítí 5G+
2020 - 2022, FW01010187
Vodrážka, J.: Energetický kabel s integrovanými senzory provozních parametrů po délce kabelu na principech IoT pro optimalizaci přeneseného výkonu a energetických ztrát
2020 - 2022, TK03020196
Vojtěch, L.: Technologie Auto-ID a Internetu věcí pro zvýšení kvality zdravotnických služeb
2017 - 2020, LTE117005
Vojtěch, L.: Bezpečnost a spolehlivost zařízení a systémů v konceptu Internetu věcí
2018 - 2020, SGS18/183/OHK3/3T/13
Vojtěch, L.: NANOTROTEX - Kompozitní nanostrukturní elektrodové materiály s textilní matricí
2018 - 2021, FV30171
Zeman, T.: Modernisation of VET through Collaboration with the Industry
2017 - 2020, xc123654
Zeman, T.: Inovace VOV_technická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047
Zeman, T.: Inovace VOV_pedagogická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052
Zeman, T.: VOV - ekonomická sekce
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049
Zeman, T.: Inovace VOV_zdravotnická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Projekty podporované granty 2020

Šimák, B.: Podpora udržitelnosti Laboratoří pro vývoj a realizaci ČVUT v Praze
2015 - 2020, LO1505
Stránka vytvořena 21.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.