Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | I | J | K | M | N | P | Q | S | T | Ú | V | W
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13113 FEL - katedra elektrotechnologie
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AE0M13MKV Advanced Components of Power Electronic 2P+2L EN Z,ZK L 5    
AE0B13PTE Advanced technology in electrical engineering 2P+2L EN Z,ZK L 5    
AD7B13ANW Analýza a návrh webových aplikací 14KP+6KC   KZ L 4    
A7B13ANW Analýza a návrh webových aplikací 2P+2S   KZ L 4    
A5M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 3P+1L CS KZ L 4    
BD1M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
B0M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 2P+2L CS Z,ZK Z 4    
B1M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Hrzina P., Knap V.  
BD1M13ASS Aplikace solárních systémů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 Benda V.  
B1M13ASS Aplikace solárních systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Benda V., Holovský J.  
BE0M13AEZ Application of Electrochemical Sources 2P+2L EN Z,ZK Z 4    
BE1M13AEZ Application of Electrochemical Sources 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0B13BAP Bachelor Project 28S EN Z L 20    
AE8B13BAP Bachelor Project 7S CS Z L 9    
AD0B13BAP Bakalářská práce 28S CS Z L 20    
A0B13BAP Bakalářská práce 28S CS Z L 20    
A8B13BAP Bakalářská práce 7S CS Z L 9    
AE0M13KTM Construction and Technology of Microcomputers 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0B13KEO Construction of Electronic Circuits 2P+2L EN Z,ZK Z 4    
BE1M13MAD Control methods and testing in electrotechnology 2P+2L EN Z,ZK L 5    
XP13DEZ Degradační procesy elektrických zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Dušek K.  
AE0M13DIP Diploma Thesis 36S EN Z L 25    
AD0M13DIP Diplomová práce 36S CS Z L 25    
A0M13DIP Diplomová práce 36S CS Z L 25    
BE1M13EKP Ecology and Materials 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Kudláček I.  
AE1M13EMP Ecology of materials and processes 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BE1M13EMP Ecology of materials and processes 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BD1M13EKP Ekologie a materiály 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Kudláček I.  
B1M13EKP Ekologie a materiály 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Kudláček I.  
AD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
A1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2P+2L CS Z,ZK L 5    
BD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
B1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2P+2L CS Z,ZK L 5    
AD0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4    
AE0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 2P+2L EN Z,ZK Z 4    
BD0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 14KP+6KC CS Z,ZK Z 4    
B0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Kudláček I.  
AE1M13EZF Electrochemical Sources and Photovoltaics 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0B13ETM Electrotechnical materials 2P+1L EN Z,ZK L 4    
AD1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1B13SEZ Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 14KP+6KL CS Z,ZK L 4    
B1B13SEZ Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 2P+2L CS Z,ZK L 4    
AD0B13ETM Elektrotechnické materiály 14KP+3KL CS Z,ZK L 4    
A5M13FVS Fotovoltaické systémy 2P+2L CS KZ Z 4 Černá L., Hrzina P.  
XP13FCD Fotovoltaické systémy 2P+2L CS Z,ZK L 4 Benda V.  
XP13FDD Fyzika dielektrik 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Mach P.  
XP13FPD Fyzika polovodičů 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Benda V.  
BE1M13IND Individual Master Project 4C EN Z Z 4    
AE1B13IND Individual Project 4L EN Z Z 5    
AE1M13IND Individual Project 4L EN Z Z 6    
AE1B13PPS Industrial computer systems 2P+2L EN Z,ZK L 5    
AE2B13PEL Industrial Electrical Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0M13PRE Industrial electronics 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
BE0M13PEK Introduction to Industrial Ecology 2L+2S EN Z,ZK L 4    
BD1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6 Mach P.  
BD1M13JAS Jakost a spolehlivost 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6    
B1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Mach P.  
B1M13JAS Jakost a spolehlivost 2P+2C CS Z,ZK Z 6    
AD0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4    
BD0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4    
B0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Papež V.  
AD0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
B1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii 2P+2L CS Z,ZK L 5 Dušek K., Koblížek V., Mach P., Procházka R.  
AE1M13VES Manufacturing of Electrical Components 2P+2L EN KZ Z 4    
BE1M13VES Manufacturing of Electrical Components 2P+2L EN KZ Z 4    
AE1M13VEZ Manufacturing of Electronic Equipment 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
BE1M13VEZ Manufacturing of Electronic Equipment 2P+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0B13MTE Materials and technology for electronics 2P+2L EN Z,ZK L 4    
BE5B13MVE Materials for Power Electrical Engineering 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Mach P., Sedláček J.  
AD0B13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4    
BD0M13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
B0M13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
BD5B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4 Mach P., Sedláček J.  
B1B13MVE1 Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Mach P.  
B1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
XP13MSD Modelování a simulace technologických systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Mach P.  
AD0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
A0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky 2P+2L CS Z,ZK L 5    
AD0B13NNT Nanotechnologie 14KP+6KC CS Z,ZK Z,L 4    
BD0B13NNT Nanotechnologie 14KP+6KL CS Z,ZK Z,L 4    
BVB13NNT Nanotechnologie 2P+2L CS Z,ZK Z,L 4 Ctibor P.  
B0B13NNT Nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK Z,L 4    
AE0B13NNT Nanotechnology 2P+2S EN Z,ZK Z,L 4    
BEVB13NNT Nanotechnology 2P+2L EN Z,ZK Z,L 4 Ctibor P., Voves J.  
BE0B13NNT Nanotechnology 2P+2L EN Z,ZK Z,L 4 Ctibor P.  
A5M13NZZ Nezávislé zdroje 3P+1L CS KZ Z 4 Papež V.  
AD0B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
BD1B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 14KP+6KL CS Z,ZK L 4    
B1B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 2P+2L CS Z,ZK L 4    
XP13PED Plasty v elektrotechnice 2P+2S CS Z,ZK Z 4 Kudláček I.  
BE1M13VSE Power components in electrical engineering 2P+2L EN Z,ZK L 5    
AD1B13IND Projekt individuální 4KC CS Z Z 5    
AD1M13IND Projekt individuální 4KC CS Z Z 6    
A1B13IND Projekt individuální 4L CS Z Z 5    
A1M13IND Projekt individuální 4L CS Z Z 6    
B1B13IND Projekt individuální 4L CS Z Z 4    
BD1M13IND Projekt magisterský 4KC EN Z Z 4    
B1M13IND Projekt magisterský 4C CS Z Z 4    
AD1B13TP1 Projekt v týmu 14KP+6KC CS Z L 4    
AD1M13TP1 Projekt v týmu 14KP+6KC CS Z L 5    
A1B13TP1 Projekt v týmu 2P+2S CS Z L 4    
A1M13TP1 Projekt v týmu 2P+2S CS Z L 5    
AD0M13PRE Průmyslová elektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
A0M13PRE Průmyslová elektronika 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
BD0M13PRE Průmyslová elektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
B0M13PRE Průmyslová elektronika 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
AD2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
AD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
BD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 14KP+6KL CS Z,ZK L 4    
B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 2P+2L CS Z,ZK L 4 Künzel K.  
BE1M13JAS1 Quality and Reliability 2P+2C EN Z,ZK Z,L 6 Mach P.  
BE1M13JAS Quality and Reliability 2P+2C EN Z,ZK Z,L 6    
AD1M13SVS Simulace výrobních systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
A1M13SVS Simulace výrobních systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 5    
BD1M13SVS Simulace výrobních systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5    
B1M13SVS Simulace výrobních systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Künzel K., Mach P.  
AE1M13SVS Simulation of Production Sytems 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
BE1M13SVS Simulation of Production Sytems 2P+2C EN Z,ZK Z 5    
XP13SID Software v průmyslovém inženýrství 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Molhanec M.  
AE1B13SVS Solar Energy Application Systems 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BE1B13SSE Solar Systems and Electrochemical Sources 2P+2L EN Z,ZK L 4 Benda V., Holovský J.  
BE1M13ASS Solar Systems Application 2P+2L EN Z,ZK Z 5 Benda V.  
B1B13SSE1 Solární systémy a elektrochemické zdroje 2P+2L CS Z,ZK L 5 Benda V.  
B1B13SSE Solární systémy a elektrochemické zdroje 2P+2L CS Z,ZK L 4    
XP13SSD Speciální metody stanovení jakosti součástek 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Papež V.  
XP13SAV Statistická analýza a vyhodnocení technologických dat 2P+2S CS Z,ZK L 4 Molhanec M.  
AD0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 14KP+6KL CS KZ L 4    
BD0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 14KP+6KL CS KZ L 4    
BVB13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 2P+2L CS KZ Z,L 4 Dušek K., Sedláček J.  
B0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 2P+2L CS KZ Z,L 4    
AD1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
A1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 2P+2L CS Z,ZK L 5    
XP13SJD Systémy řízení jakosti 2P+2S CS Z,ZK L 4 Mach P.  
AE1B13TP1 Team Project 2P+2S EN Z L 4    
AE1M13TP1 Team Project 2P+2S EN Z L 5    
AE1M13TPR Technological Project Planning 2P+2S EN Z,ZK L 5    
BE0M13TPR Technological Project Planning 2L+2S EN Z,ZK L 4    
XP13TPD Technologické procesy pro elektronickou výrobu 2P+2L CS Z,ZK L 4 Dušek K.  
B1B13TEP Technologické procesy pro elektrotechniku 3P+2L CS Z,ZK L 4 Mach P., Procházka R.  
AD1M13TPR Technologické projektování 14KP+6KC CS Z,ZK L 5    
A1M13TPR Technologické projektování 2P+2S CS Z,ZK L 5    
BD0M13TPR Technologické projektování 14KP+6KC CS Z,ZK L 4    
B0M13TPR Technologické projektování 2P+2S CS Z,ZK L 4    
B1B13TPR Technologické projektování 2P+2S CS Z,ZK L 5 Molhanec M.  
AD0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 14KP+6KL CS Z,ZK L 5    
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 2P+2L CS Z,ZK L 5    
BD0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4    
BVB13TKS Technologie kabelů a světlovodů 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Prajzler V., Šaršounová Z., Žák P.  
B0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Prajzler V., Šaršounová Z., Žák P.  
AE0M13TKS Technology of Cables and Optical waveguides 2P+2L EN Z,ZK L 5    
BEVM13TMO Testování, modelování a odhadování stavů baterií 2P+2C+2D EN Z,ZK L 4 Knap V.  
BVM13TMO Testování, modelování a odhadování stavů baterií 2P+2C+2D CS Z,ZK L 4 Knap V.  
BD0M13PEK Úvod do průmyslové ekologie 14KP+6KC CS Z,ZK L 4    
B0M13PEK Úvod do průmyslové ekologie 2P+2S CS Z,ZK L 4    
BD1B13VST Výkonové součástky a technologie 21KP+6KL CS Z,ZK L 5    
BD5B13VST Výkonové součástky a technologie 14KP+6KL CS Z,ZK L 4    
B1B13VST Výkonové součástky a technologie 3P+2L CS Z,ZK L 5    
BD1M13VSE Výkonové součástky v elektrotechnice 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Papež V.  
B1M13VSE Výkonové součástky v elektrotechnice 2P+2L CS Z,ZK L 5 Papež V.  
BD1M13VEZ Výroba elektronických zařízení 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
B1B13VEZ Výroba elektronických zařízení 2P+2L CS Z,ZK L 6 Bušek D., Urbánek J.  
B1M13VEZ Výroba elektronických zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
AD1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 14KP+6KL CS KZ Z 4    
A1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS KZ Z 4    
BD1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 14KP+6KL CS KZ Z 4    
B1B13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS Z,ZK L 6 Papež V.  
B1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS KZ Z 4    
A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
BD1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5    
BD5B13VVZ Výroba výkonových zařízení 14KP+6KL CS Z,ZK Z 4 Hájek J., Procházka R.  
B1B13VVZ1 Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 4 Gric P., Hájek J.  
B1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 5    
A5M13VSO Využití solární energie 1P+1L CS KZ L 4    
XP13VNM Výzkum nových materiálů 2P+2L   Z,ZK Z 4 Ctibor P.  
AE0B13SPE Welding and Soldering in Electrotechnics 2P+2L EN KZ L 4    


Stránka vytvořena 1.3.2024 17:50:43, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)