Popis předmětu - BE1B13SSE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1B13SSE Solar Systems and Electrochemical Sources
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:EN
Garanti:Benda V., Holovský J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Benda V., Černá L., Holovský J., Knap V., Sharma R. Kreditů:4
Cvičící:Benda V., Černá L., Holovský J., Knap V., Sharma R. Semestr:L

Anotace:

The course familiarizes students with the basic principles of electrochemical sources and photovoltaic cells and systems. At the beginning, the emphasis is on understanding the basic principle using the equivalent circuits and mathematical description. In the next section, the basic types of electrochemical sources and their technical parameters are explored separately. Similarly, students become familiar with the technology of photovoltaic cells and modules. Another chapter is devoted to the basic applications such as solar-thermal. At the end of the course, students become familiar with economical and technological implications of the combination of solar systems and electrochemical sources.

Cíle studia:

To give students knowledge from the field of Electrochemical Sources and Photovoltaics

Osnovy přednášek:

1. Solar energy and basic forms of its utilization, influence of geographical location
2. Conversion of solar energy to thermal energy, solar plants
3. Photovoltaic phenomenon, photovoltaic cells and their characteristics
4. Construction and technology of PV cells and modules
5. Photovoltaic modules and their operational conditions
6. Electric energy accumulation and electrochemical energy sources - principle
7. Primary cells - properties, manufacturing process and utilization
8. Accumulators - properties, manufacturing process and utilization of lead-acid and NiCd accumulators
9. Lithium accumulators and current methods of energy storage
10. Photovoltaic systems, basic types and inverters
11. Battery systems and hybrid systems
12. Reliability of independant energy sources systems and their maintenence
13. Basic economical and ecological aspects
14. Current trends in the solar energy utilization

Osnovy cvičení:

1. Course organization, safety in the laboratory
2. Measurement of spectrums of radiation sources
3. Measurement of irradiance distribution
4. Influence of irradiance on PV cells characteristics
5. Influence of temperature on PV cells characteristics
6. Influence of shading on V-A characteristics of PV module
7. Solar chimney
8. Primary cells. Construction of cells and acharacteristics
9. Equivalent circuit of the cell and internal resistance determination
10. Charging and discharging characteristics of NiCd and NiMH accumulators
11. Charging and discharging characteristics of lead-acid and lithium accumulators
12. On-grid and off-grid systems
13. Diagnostics of defects and revisions of photovoltaic systems
14. Course-credit test

Literatura:

BENDA, V. a kol. Obnovitelné zdroje energie. 1. vyd. Praha: Profi press, 2012, 208 s. ISBN 978-808-6726-489. Kaplanis, S. - Kaplani, E. - Benda, V. - Kádár, P. - Kozhukharov, V. - et al. (ed.): Renewable Energy Systems: Theory, Innovations and Intelligent Applications. 1. ed. Hauppauge NY: Nova Science Publisher, Inc., 2013 PV - CDROM (pveducation.org) Battery University.com

Požadavky:

A student has to obtain a credit before an examination

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

Primární články, olověné akumulátory, alkalické akumulátory, akumulátory pro speciální aplikace, nabíjení akumulátorů, solární energie,solární energie, solární spektra, fotovoltaický jev, fotovoltaické články, fotovoltaické moduly, fotovoltaické systémy, autonomní systémy, systémy spojené s rozvodnou sítí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)