Popis předmětu - BD1M13EKP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1M13EKP Ekologie a materiály
Role:PZ Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kudláček I. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kudláček I. Kreditů:5
Cvičící:Kudláček I. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BD1M13EKP

Anotace:

Elektrotechnické technologie z pohledu ekologie. Ekologické hodnocení jednotlivých druhů povrchových ochran. Ekologické aspekty ochranných systémů používaných v elektrotechnice. Prognózování ekologických dopadů elektrotechnické výroby. Ekodesignový návrh elektrotechnického výrobku. Zásady pro návrh el. výrobku do ztížených provozních prostředí. Likvidace elektrotechnického odpadu.

Cíle studia:

Získat základní znalosti o ekologicky nezávadných technologiích a úpravě el. zařízení do ztížených prostředích.

Osnovy přednášek:

1. Ekologie a výrobní procesy.
2. Ekodesign.
3. LCA (Live Cycle Assessment).
4. Zásady ekologického managamentu technologických procesů.
5. Čistší produkce a formy její aplikace.
6. Recyklace produktů a el. výrobků.
7. Ochrana el. zařízení ve ztížených prostředích.
8. Konstrukční řešení.
8. Předběžné povrchové úpravy.
10. Povrchové úpravy kovovými povlaky.
11. Ochrana anorganickými nekovovými povlaky.
12. Ochrana organickými povlaky.
13. Kontrola jakosti povrchových ochran.
14. Úprava prostředí, dočasná ochrana.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení se s programem cvičení.
2. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
3. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
4. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.
5. Ideový rozklad zadaného výrobku.
6. Ideový rozklad zadaného výrobku.
7. Seznámení se s programem GaBi.
8. Seznámení se s programem GaBi.
9. Práce na projektu.
10. Práce na projektu.
11. Prezentace semestrální práce.
12. Prezentace semestrální práce.
13. Prezentace semestrální práce.
14. Zápočet.

Literatura:

Guinée J., B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers Dordrecht, the Netherlands, 2002 Kudláček I.: Úprava elektrotechnických zařízení do ztížených provozních prostředí, Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-03304-X 2005 Kreislová K.: Dočasná protikorozní ochrana, SVUOM s.r.o. 2008, ISBN 978-80903933-2-5 Kočí V.: Posuzování životního cyklu, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-42-5 Kompendium ochrany kvality ovzduší, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-38-8

Požadavky:

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat projekt se zaměřením na úpravu el. zařízení do ztíženého provozního prostředí.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

protikorozní ochrana, povlak, ochranný povlak, dočasná ochrana, čistá produkce

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM2_2018 Elektroenergetika PZ 1
MKEEM1_2018 Elektrické pohony PZ 1
MKEEM3_2018 Technologické systémy PZ 1


Stránka vytvořena 18.6.2024 07:51:17, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)