Popis předmětu - XP13PED

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP13PED Plasty v elektrotechnice
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kudláček I. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kudláček I. Kreditů:4
Cvičící:Kudláček I. Semestr:Z

Webová stránka:

/education/bk/predmety/11/84/p11849804.html

Anotace:

Využití plastů v elektrotechnické výrobě. Uplatnění plastů ve výrobě kabelů, konstrukčních prvků apod. Speciální požadavky na plastové materiály (vodivost, mechanická pevnost, tvarová stálost). Kompozitní materiály z plastů. Technologie zapracování plastů. Degradace plastů vlivem provozního prostředí (klimatická a mechanická odolnost a chemická rezistence). Plastový odpad. Recyklace plastů. Vliv výroby a použití plastů na životní prostředí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP13PED

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Lexikon technických materiálů,2005, Verlag Dashöfer nakladatelství, s.r.o.
2. Termoplasty v praxi,1999, Svazek 2, Verlag Dashöfer nakladatelství, s.r.o 3. Doležel B. Odolnost plastů a pryží,1981, SNTL

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Klíčová slova:

termoplast, recyklace plastů, kompozit

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)