Popis předmětu - AE0B13MTE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B13MTE Materials and technology for electronics
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

/education/bk/predmety/12/78/p12780804.html

Anotace:

Ability of creative application of materials in electronics is extended in the field of technology of their processing and the change of the properties of materials during their exploitations in electrical circuits, microelectronics, optoelectronic applications, sensors, actuators, superconductors, semiconductors, magnetic structures, and special applications. The processing technologies and the ageing processes are based on the relationships between composition, internal structure, and properties of materials.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B13MTE

Cíle studia:

Ability of creative application of materials in electronics.

Osnovy přednášek:

1. Basic physical-chemical processes in materials processing. Diffusion.
2. Phase transitions. Application of equilibrium phase diagrams.
3. Methods of semiconductor crystallization. Directional crystallization. Zone refining.
4. Epitaxial methods. Vapour and liquid phase epitaxy. MO - Chemical vapour deposition.
5. Physical vapour deposition. Sputtering. Molecular beam epitaxy.
6. Processing of materials in solid state: etching, lithography, micro-fabrication, MEMS.
7. Semiconductor technology: semiconductors processing, P-N junction technology.
8. Materials technology of optoelectronics. LED, OLED, LD, LCD and TFT displays.
9. Materials technology of monolithic and hybrid circuits, wire-bonding, packaging.
10. Printed circuit boards, SMT and THT technology. Joining of electronic materials, welding, soldering, sticking.
11. Technology of ceramic capacitors, MLC, polymer and electrolytic capacitors.
12. Materials technology of transducers and sensors. Materials technology conductors, low temperature superconductors, HTC superconductors.
13. Technology of hard and soft magnetic materials. Materials for data storage in informatics. Ageing of materials, corrosion, electro-migration, polymer degradation.
T

Osnovy cvičení:

All the exercises are in the form of laboratory work
1) Introduction, basic guidelines for HOS
2) Temperature dependence of ferrite permeability
3) Temperature dependence of capacity of ceramic capacitors
4) Study of electrical properties of polymer composites
5) Dielectric properties of polymers
6) Distribution of impurities in bulk semiconductors
7) Evaluation of soft magnetics from their static hysteresis loops
8) Diffusion in semiconductors
9) Hall measurement
10) Diagnostics of solders for electronics
11) Imperfections in semiconductor crystals
12) Transport properties of metallic conductors
13) Test, Assessment

Literatura:

[1] Bouda,V., Mach, P., Hampl, J.: Properties and Processing of Materials. Textbook CTU FEE, Prague 1999.
[2] Hampl, J., Bouda,V.: Materials for Electrotechnics. Textbook CTU FEE Prague 2000.
[3] Sedláček, J.: Materials and Technology for Electronics - Exercises. Textbook CTU FEE Prague 2007.
[4] Buschow, K.,H.,J.: Magnetic and Superconducting Materials. Elsevier 2005.
[5] Askeland, D., R., Phule., P., P.: The Science and Engineering of Materials. Thomson Brook/Cole 2003.
[6] Mendez., A., Morse. T., F.: Specialty Optical Fibers Handbook. Elsevier Academic Press 2007.
[7] Waser. R.: Nanoelectronics and Information Technology. Wiley VCH Verlag 2003.
[8] Janocha, H.: Adaptronics and Smart Structures. Springer 1999.

Požadavky:

Subject presupposes knowledge in relation between internal structure and properties of materials in the level of secondary courses Physics and Chemistry.

Poznámka:

l

Klíčová slova:

materials, technology, processing, electronics, optoelectronics, diffusion, phase transition, lithography, welding, soldering, sputtering, CVD, MBE, aging, transducer, display, PCB, capacitors, superconductor, semiconductor, magnetics

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 27.1.2023 17:50:44, semestry: Z,L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)