Popis předmětu - A0M13DIP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0M13DIP Diplomová práce
Role:P Rozsah výuky:36S
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:25
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

http://technology.feld.cvut.cz:8080/xwiki/bin/view/K13113/education_zavpr

Anotace:

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M13DIP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES3 Integrované elektronické systémy P 4
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika P 4
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu P 4


Stránka vytvořena 22.6.2024 05:50:43, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)