Popis předmětu - B1B13TPR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B13TPR Technologické projektování
Role:PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Molhanec M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Dušek K., Gric P., Molhanec M. Kreditů:5
Cvičící:Dušek K., Gric P., Molhanec M. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B13TPR

Anotace:

Projektový management - principy. Životní cyklus projektu. Projektový rámec. Fáze projektu: inicializační, konstrukční, odbavení a údržba. Organizační struktura projektu. Strategický management: SWOT, PEST a 5F. Logický rámec projektu. Harmonogram, GANTT, PERT. Modelování procesů. Management rizik a znalostí. Standardy a normy. Řízení lidských zdrojů. Finance.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M13TPR

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu. Co je to technologické projektování.
2. Typy projektů. Projektový management. Životní cyklus produktu.
3. Inicializační fáze projektu. Studie uskutečnitelnosti. SWOT, PEST, 5P.
4. Plánování. Týmy. Harmonogram.
5. Konstrukční fáze projektu. Co je to TPV. Kusovník.
6. Fáze odbavení projektu. Dokumentace produktu.
7. Fáze údržba projektu, produktu.
8. Management změn a kvality.
9. Modelování v projektování. Typy modelů.
10. Management dokumentace výrobku.
11. Standardy STEP a EDI.
12. Management zdrojů projektu. Času, lidí, zákazníků, prostředků.
13. Management znalostí. Topic mapy. Paměťové mapy.
14. Rezerva - Ontologie v průmyslu.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Seznámení s harmonogramem cvičení.
2. Výběr vhodných projektů.
3. Požadavky na 1. prezentaci.
4. Ukázky vybraných nástrojů. Konzultace.
5. 1. prezentace, 1 skupina.
6. 1. prezentace, 2 skupina.
7. 1. prezentace, 3 skupina.
8. Požadavky na 2. prezentaci.
9. Ukázky vybraných nástrojů. Konzultace.
10. Presentace seminárních prací.
11. 2. prezentace, 1 skupina.
12. 2. prezentace, 2 skupina.
13. 2. prezentace, 3 skupina.
14. Zápočet.

Literatura:

V. Němec, Projektový management, ISBN 80-247-0392-0, Grada 2002
P. Fiala, Projektové řízení - modely, metody, analýzy, ISBN 80-86419-24-X, Professional Publishing, Praha 2004
Projektový management, on line: http://pavel.lasakovi.com/dovednosti/projektovy-management/nic/

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Podmínkou zápočtu je odevzdání dostatečně ohodnoceného projektu. Další informace jsou na webových stránkách předmětu.

Klíčová slova:

projektový management, technologický projekt, plánování, SWOT, PEST, 5P, management zdrojů, management změn, životní cyklus projektu

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru PV 6
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika PV 6


Stránka vytvořena 18.6.2024 07:51:17, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)