Popis předmětu - BE1M13VES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M13VES Manufacturing of Electrical Components
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE1M13VES

Anotace:

Technologie elektronických součástek, jejich označování, standardnizace. Základní užívané technologie. Typy součástek: rezistory, kondenzátory, vf. cívy a transformátory. Životní cykly součástek, ekologické aspekty výroby součástek.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M13VES

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M13VES

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni s technologií výroby elektronických součástek, jejich vlastnostmi a metodami testování kvality součástek.

Osnovy přednášek:

1. Elektronická a elektrotechnická zařízení a životní prostředí.
2. Životní cyklus výrobku
3. Ekodesign výrobků s přihlédnutím k direktivám EU.
4. Ideální pasivní součástky elektrických obvodů.
5. Technologie elektronických součástek, standardizace, příklady vybraných hodnot. Konstrukce pevných rezistorů.
6. Vlastnosti rezistorů porovnání vlastností pevných rezistorů různých konstrukcí.
7. Proměnné rezistory, nelineární rezistory
8. Konstrukce pevných kondenzátorů, kondenzárory svitkové, keramické.
9. Elektrolytické kondenzátory, proměnné kondenzátory, kondenzátory zvláštních konstrukcí.
10. Vlastnosti kondenzátorů, porovnání vlastností kondenzátorů různých konstrukcí.
11. Součástky s indukčností, VF cívky, tlumivky, transformátory.
12. Vlastnosti cívek a transformátorů.
13. Polovodičové součástky 1: diody, bipolární tranzistory, tyristory.
14. Polovodičové součástky 2: tranzistory JFET, MOSFET, IGBT.

Osnovy cvičení:

1. Základní statistické pojmy, vanová křivka, intenzita poruch.
2. Spolehlivost systému, rozdělení pravděpodobnosti, horká a studená záloha.
3. Bezpečnost práce v laboratoři, výklad laboratorních úloh.
4. Elektrické obvody.
5. Ideální součástky elektronických obvodů
6. Jednoduché polovodičové součástky, VA charakteristika diody a tranzistoru.
7. VA charakteristika fotovoltaického článku.
8. Nelinearita rezistorů a nelineární rezistory.
9. Výklad laboratorních úloh
10. Feroelektrické kondenzátory.
11. VF cívky.
12. Vlastnosti rezistorů při vysokých kmitočtech.
13. Vlastnosti kondenzátorů při vysokých kmitočtech.
14. Pájení desky s plošnými spoji

Literatura:

Benda, V., Papež, V. Komponenty výkonové elektroniky, Praha, ČVUT, 2006 Lutz J.et all: Semiconductor Power Dewices: Phisics, Charakteristics, Reliability, Springer 2011 Szendiuch, I.: Základy technologie mikroelektronických systémů, VUTIUM, Brno, 2006

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, dokumentuje výsledky měření, odevzdá protokol z jedné laboratorní úlohy, získá minimálmě 50% bodů dosažitelného počtu v závěrečném testu

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

elektronické součástky, výroba elektronických součástek

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 26.9.2023 17:49:39, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)