Popis předmětu - BD0B13NNT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD0B13NNT Nanotechnologie
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B13NNT

Anotace:

Kurz je budován na konvergenci oborů nano-bio v nanoměřítku. Přednášky jsse soustřeďují na charakterizaci nanostruktur a jejich růst včetně fraktálů, samovolný růst struktur, top-down a bottom-up procesy, nanomaterály jako nanotrubice, grafén atd., aplikace v nanoelektronice a nanoelektromechanických systémech, kompozitech, medicíně, nových zdrojích energie, a biologicky inspirované nanostruktury jako např. umělé svaly nebo tkáně.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B13NNT

Cíle studia:

Cílem studia je pochopení současných nanotechnologií pro inspiraci nových řešení technických problémů a pro lepší komunikaci s porofesionály v kiných oborech.

Osnovy přednášek:

1) Úvod do nanotechnologií, přednáška, seminář
2) Charakterizace nanostruktur, Optická a atomová mikoskopie
3) Fraktály, difusí limitovaná agregace, Top-down a Bottom-up procesy
4) Fyzika koloidů, PVD depozice vrstev
5) Aplikace fyziky koloidů, Charakterizace deponovaných vrstev
6) Nanomateriály
7) Uhlíkové nanomateriály, Samovolné uspořádání nanostruktur
8) Anorganický nanomaterály, Exkurze
9) Fyzika plasmatu, Exkurze
10) Sintrování v elektrickém výboji, Exkurze
11) Vertikální nanostruktury pro elektroniku, Exkurze
12) Horizontální nanostructury pro elektroniku, Exkurze
13) Nanoelektronika, Exkurze
14) Biomedicínské aplikace nanotechnologií

Osnovy cvičení:

1 Úvod 2 Optická mikroskopie a mikroskopie pomocí atomárních sil (AFM) 3 Seminář Nanotechnologické procesy, polymery, kompozity 4 Technologie výroby tenkých vrstev 5 Diagnostika vlastností tenkých vrstev 6 Seminář Samovolný růst nanostruktur 7 Nanomateriály 8 Fyzika plasmatu + exkurze 9 Sintrování v elektrickémi + exkurze 10 Nanomateriály + exkurze 11 Horizontální nanostruktury + exkurze 12 Vertikální nanostruktury + exkurze 13 Nanoelektronika + exkurze 14 Zápočtový test, zápočty

Literatura:

Gersten, J.I., Smith, F.W.: The Physics and Chemistry of Materials. John Wiley and Sons 2001, ISBN 0-471-05794-0
J. Zhang et al: Self-Assembled Nanostructures. Kluver Academic/Plenum Publisher 2003, ISBN 0-306-47299-6
B. Bhushan (ed.): Handbook of Nanotechnology. Springer 1st ed. 2004, ISBN 3-540-01218-4, e-ISBN 978-3-540-29838-0. Springer 2nd ed. 2007, ISBN 3-540-29855-X, e-ISBN 3-540-29857-6
K. Goser et al: Nanoelectronics and Nanosystems. Springer 2004, ISBN 3-540-40443-0
Z. Weis, G. Simha-Martynková, O. Šustai: Nanostruktura uhlíkatých materiálů. VŠB- Technická univerzita Ostrava 2005, ISBN 80-7329-083-9
A. A. Tseng: Nanofabrication ? Fundamentals and Applications. World Scientific 2008, ISBN 13 978-981-270-542-6, ISBN 10 981-270-542-2
J. Shrbená, K. Šperlink: Nanotechnologies in the Czech Republic. ČSNMT Prague 2012, ISBN 978-80-7216-312-0
Anton Fojtík a kol.: NANO fascinující fenomén současnosti, COMTES FHT a.s. 2014, ISBN 978-80-60-7135-8

Požadavky:

Kurz je založen na znalostech matematiky, fyziky, chemie a biologie na středoškolské úrovni.

Poznámka:

Texty předmětu B0B13NNT Nanotechnology sdílí předmět BE0B13NNT Nanotechnology

Klíčová slova:

nanotechnology, nanoscience, nanomaterial, nanostructure, nanoelectronics, fractal, colloid, self-assembly, top-down process, bottom-up process, biomimetics, DLC, solar cells, AFM, nanolithography, electron-lithography, electrospinning, nanowire

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 15.6.2024 17:50:50, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)