Popis předmětu - AE0B13EKE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13113 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

http://martin.feld.cvut.cz/~kudlacek/EKP/index.html

Anotace:

Influence of the industrial production on the environment. Sources of gaseous and solid exhalation, pollution of effluents waste, sources of outlet and raw materials. Industrial technology from the ecological point.Degradation influence of environment. Technology of waste processing. Ecological management.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0B13EKE

Cíle studia:

Získat přehled o působení průmyslového prostředí na životní prostředí Získat přehled o působení provozního prostředí na funkčnost technických výrobků

Osnovy přednášek:

1. Ecological approach on the environment.
2. Influence of the industrial production upon operational environment.
3. Industrial production as a source of gaseous exhalation.
4. Industrial production as a source of sewage waters.
5. Industrial production as a source of wastes.
6. Degradation influence of operational environment.
7. Degradation of corrosion.
8. Degradation of sunlight.
9. Degradation of dust exposure.
10. Degradation of humidity.
11. Ecology and quality.
12. Environmental management systems.
13. Eco-labelling.
14. Economical aspects of ecological productions.

Osnovy cvičení:

1. Introduction into program of exercise.
2. Video-program.
3. Video-program.
4. Video-program.
5. Methods of measuring of pollution indoor environments.
6. Software of monitoring indoor environments.
7. Software for tally of waste.
8. Software for LCA.
9. Samples of recycling technologies.
10. Seminar training.
11. Seminar training.
12. Seminar training.
13. Seminar training.
14. Credit.

Literatura:

1. Castells F.,Rodrigo J.,Alonso J.C.: Electrical and Electronic Practical Ecodesign Guide. University Rovira i Virgili, Španělsko 2002.
2. Guinée J.,B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers, UK

Požadavky:

The student is required to participate in exercises and to develope a project.

Poznámka:

Ecology for Electrical Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Klíčová slova:

degradation, corrosion, waste, durability of products

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)