Návod

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Popis stránky:
V návodu je popsáno obecné uspořádání stránky.

Organizace každé stránky

   Každá stránka je složena z úvodního menu, které je někdy složeno ze dvou částí. Horní část menu je stále stejná a odkazuje na klíčové skupiny stránek studijních předpisů (dále BK=bíla kniha). Odkazy vedou na průvodce studiem, na seznam oborů, pro které je naše fakulta akreditována, na seznam všech skupin předmětů a seznam všech předmětů aktivně vyučovaných. V dolní části menu, pokud existuje, jsou odkazy na nadřízené stránky vzhledem k současné pozici.

   Pod menu jsou často zkratkové odkazy do současné stránky. Pokud je na stránce dlouhý seznam, ukazují zkratky na první údaj začínající vybraným písmenem. Někde to jsou odkazy na logické skupiny údajů (předměty jedné katedry).

   Na každé stránce je připraven krátký popis, co vlastně ukazuje. Někde je trochu prostoduchý, ale pro začátečníka i to může být cenná rada.

   Následují nadpis stránky a vlastní údaje. Údaje jsou obvykle prezentovány v tabulce nebo formou nečíslovaných seznamů. Každá tabulka má nadpis, který charakterizuje údaje v ní. Má také popis sloupečků a pak mnoho řádků. Právě do těchto řádků směřují zkratkové odkazy. Na některých stránkách může být více tabulek nad sebou.

   Na konci stránky je patička, kde je datum vygenerování stránky.

   Zde je ukázka běžné stránky s popisy zmíněných částí.

Horní menu   Přehled oborů | ...               Návod
Dolní menu   Přehled studia

Zkratkové odkazy   D | Ř
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.

Nadpis stránky

Popis nebo hlavička tabulky
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 40   Min. předmětů: 1 Role: SH - Povinně-volitelné humanitní
Popis sloupečků
Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Dopor.
sem.
Kre-
dity
Předná-
šející
Kat.
D04JA1 Anglický jazyk 1 0+0 ZK Z,L 4 4   304
A další údaje tabulky
Řádka začínající na Ř
Druhá začíná na D


Pata stránky
Stránka vytvořena 25. 1. 2000


Stránka vytvořena 27.5.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)