Popis předmětu - A5M13VSO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M13VSO Využití solární energie
Role:  Rozsah výuky:1P+1L
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

http://pasan.feld.cvut.cz/en/lfsez.php

Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku konverze a využití sluneční energie. V rámci předmětu jsou probírány: sluneční energie, fototermický jev,fototermické systémy, fotovoltaický jev, fotovoltaické články a moduly a jejich základní charakteristiky. Fotovoltaické systémy a jejich aplikace. Ekonomické a ekologické aspekty

Cíle studia:

Seznámit studenty se způsoby využívání sluneční energie.

Osnovy přednášek:

1. Sluneční energie a základní formy jejího využití
2. Vliv zeměpisné polohy a klimatu na intenzitu a spektra
3. Konverze sluneční energie na tepelnou energii
4. Solární termické systémy
5. Fotovoltaický jev, fotovoltaické články a jejich charakteristiky
6. Fotovoltaické systémy
7. Současné trendy v oblasti využívání sluneční energie

Osnovy cvičení:

1. Organizační záležitosti
2. Výklad laboratorních úloh
3. Měření intenzity a spektra slunečního záření
4. Měření V-A charakteristik FV článků
5. Měření elektrických parametrů FV modulů
6. Exkurse - demonstrační FV systém
7. Závěrečný test - zápočet

Literatura:

[1] Cenek, M. a kol.: Obnovitelné zdroje energie, FCC Public, Praha, 2001
[2] Gordon, J., et al: Solar Energy - the State of the Art, James & James(Science Publishesrs), London, 2001
[3] Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. Edited by A. Luque and S. Hegedus, John Wiley & Sons,2003

Požadavky:

Klíčová slova:

solární enrgie, solární ohřev, fotovoltaické články, ftovoltaické systémy

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 3.3.2024 17:52:11, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)